Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Objazd dziennikarzy po Podkarpaciu

151218-dziennikarzePrzez cztery dni dziennikarze ogólnopolskich mediów zajmujący się tematyką turystyczną, zwiedzali Podkarpacie. Celem objazdu studyjnego było zaprezentowanie oferty turystycznej regionu. Zwiedzili m.in.: Przemyśl, Sanok, Krosno i Rzeszów. Na ich trasie nie mogło zabraknąć oczywiście Bieszczadów z licznymi atrakcjami turystycznymi.

Urząd Marszałkowski aktywizuje przedsiębiorców turystycznych

151218-karpackaDo Zagrody Magija w Orelcu zjechali się przedstawiciele branży turystycznej w celu aktywnego udziału w warsztatach, których celem była aktywizacja branży turystycznej. Warsztaty zgromadziły reprezentację podmiotów turystycznych z Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Roztocza i Pogórza Przemyskiego oraz miast turystycznych: Rzeszowa, Przemyśla, Sanoka, Krosna.

Oddanie nowych terenów inwestycyjnych w Lubaczowie w ramach przygranicznej polsko - ukraińskiej sieci parków przemysłowych

Perspektywom i formom współpracy w ramach przygranicznej polsko - ukraińskiej sieci parków przemysłowych, poświęcona była konferencja, organizowana w dniu 15.12.2015 w Lubaczowie. Spotkanie miało charakter podsumowujący realizację projektu „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworskiego i Nowy Rozdół”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

RPO WP 2014 – 2020 w pytaniach i odpowiedziach

Ile wniosków może złożyć jeden beneficjent? Czy vat jest kwalifikowalny? To tylko dwa przykładowe pytania, które najczęściej zadają beneficjenci. Odpowiedzi na nie, jak również na wiele innych dylematów wnioskodawców zostały zebrane i umieszczone na stronie internetowej w specjalnej zakładce. Są tam interpretacje i stanowiska, a także przykłady konkretnych sytuacji. Warto śledzić to miejsce, gdyż treści tam zawarte mogą rozwiać wszelkie wątpliwości już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie.

Stypendia dla studentów

151216-stypendysciNajlepsi studenci I roku otrzymali stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. W drugiej edycji trafiły one aż do 115 osób, które osiągnęły bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym. Te stypendia nie byłyby możliwe, gdyby nie wasze zaangażowanie  - powiedział podczas gali marszałek W. Ortyl, który razem z wicemarszałek M. Kurowską wręczył listy gratulacyjne.

Obszary transgraniczne rozwijają się dzięki dofinansowaniu z UE

Współpraca transgranicznaRozwój terenów przygranicznych jest jednym z elementów polityki zagranicznej Unii Europejskiej względem państw partnerskich spoza Wspólnoty. Program Transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 był ważnym narzędziem wspierającym ten rozwój. O tym, jakie inwestycje udało się zrealizować dzięki niemu w województwie podkarpackim i obwodzie lwowskim mogli przekonać się podkarpaccy dziennikarze w ramach objazdu studyjnego.

Obradował zarząd PSST

151214-psstW Rzeszowie po raz pierwszy od ostatnich wyborów parlamentarnych spotkał się zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Obradom przysłuchiwała się Ewa Leniart – nowy wojewoda podkarpacki oraz nowo wybrani parlamentarzyści z Podkarpacia.