Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Obszary transgraniczne rozwijają się dzięki dofinansowaniu z UE

Współpraca transgranicznaRozwój terenów przygranicznych jest jednym z elementów polityki zagranicznej Unii Europejskiej względem państw partnerskich spoza Wspólnoty. Program Transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 był ważnym narzędziem wspierającym ten rozwój. O tym, jakie inwestycje udało się zrealizować dzięki niemu w województwie podkarpackim i obwodzie lwowskim mogli przekonać się podkarpaccy dziennikarze w ramach objazdu studyjnego.

Obradował zarząd PSST

151214-psstW Rzeszowie po raz pierwszy od ostatnich wyborów parlamentarnych spotkał się zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Obradom przysłuchiwała się Ewa Leniart – nowy wojewoda podkarpacki oraz nowo wybrani parlamentarzyści z Podkarpacia.

Jubileusz Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie

151214Zrzesza ponad 200 członków, którzy zatrudniają niemal 20 tysięcy pracowników, pomaga firmom, dba o rozwój gospodarczy regionu – Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie obchodziła swój jubileusz 25-lecia funkcjonowania. Na uroczystość, która odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej, zjawiło się kilkuset gości, reprezentantów władz, samorządów, instytucji i członków Izby. Wśród nich był również marszałek Władysław Ortyl.

Rozwijamy współpracę z partnerami z Chin

151211-chinaPozyskanie informacji na temat kierunków rozwoju branży turystycznej w Polsce i Chinach oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne produkty turystyczne to główne tematy spotkania, które odbyło się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podkarpackiej delegacji przewodniczyła wicemarszałek Maria Kurowska, natomiast stronie chińskiej - Lan Tianli, wicegubernator Kuangsi-Czuang, regionu partnerskiego Województwa Podkarpackiego. 

Zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Ogłoszony w 2015 roku przez UNESCO Rok Tadeusza Kantora zwieńczyły oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin artysty. Uroczystości odbyły się 5 grudnia br. w Wielopolu Skrzyńskim. Ich organizatorem był tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku, współorganizatorami zaś Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora, działające w miejscu urodzenia Kantora. Zarząd województwa reprezentował podczas obchodów wicemarszałek Bogdan Romaniuk.