Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

SAMORZĄDOWCY DYSKUTOWALI O ZANIECZYSZCZONYM POWIETRZU

Problem jakości powietrza w województwie, a także założenia Regionalnego Programu Operacyjnego to główne tematy Konferencji Regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie obradują w Świlczy k. Rzeszowa.

Nadanie uprawnień budowlanych 140 młodym inżynierom z Podkarpacia

160202 nadanieUprawnien140 młodych inżynierów, którzy w sesji jesiennej pomyślnie zdali egzaminy i zakończyli praktykę zawodową, uzyskało uprawnienia budowlane, nadane im przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Świeżo upieczonym inżynierom uprawnienia wręczył w imieniu marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla wicemarszałek Bogdan Romaniuk. Uroczystość odbyła się w sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego 29 stycznia br.

Informacja dot. sytuacji w Miejskim Szpitalu w Przemyślu

Lekarze pracujący na rzecz prywatnego podmiotu, który zabezpieczał dyżury na oddziałach Chirurgicznym i Otolaryngologicznym w przemyskim Szpitalu Miejskim, nie podpisali aneksów na dyżury w szpitalu, narażając tym samym oddziały na brak ciągłości pracy.

Jak promować ekologiczną żywność? Debata w urzędzie marszałkowskim

160128 ekozywnoscO formach i sposobach promocji ekologicznej żywności dyskutowali jej producenci, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Okazją do debaty była organizowana w urzędzie marszałkowskim konferencja pt. „Rolnictwo Ekologiczne na Podkarpaciu – współpraca z organizacjami promującymi żywność ekologiczną w kraju i zagranicą”. Z ramienia samorządu uczestniczyli w niej Wicemarszałek Bogdan Romaniuk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar i dyr. dep. Promocji i Współpracy Gospodarczej – Michał Tabisz.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

16010726 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania, który potrwa do 31 maja 2016 roku.