Raporty i opracowania dotyczące profilaktyki uzależnień:

Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim w 2018 r.