8 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Monitorowania.

Podczas zebrania członek zarządu Stanisław Kruczek przedstawił założenia działalności zespołu oraz projekt regulaminu. W dalszej części posiedzenia aktualną sytuację szpitala ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansowo-ekonomicznego zaprezentował Dyrektor Szpitala Piotr Ciompa.

 

Skład Zespołu ds. Monitorowania w WS w Przemyślu:

Lp.

Imię i Nazwisko

Przedstawiciel

1.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący Zespołu

2.

Stanisław Kruczek

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Wiceprzewodniczący Zespołu

3.

Damian Brud

Przewodniczący Rady Społecznej

4.

Piotr Ciompa

Dyrektor

5.

Marek Zasadny

Zastępca Dyrektora

6.

Andrzej Winiarski

Przedstawiciel Dyrektora

7.

Renata Kazura

Pielęgniarka Oddziałowa

8.

Maciej Bryzek

OZZL

9.

Brak zgłoszenia

OZZ Położnych

8.

Stanisław Muszak lub

Małgorzata Stańczyk

NSZZ „Solidarność”

10.

Renata Krzywonos lub Alina Kowalik

ZZ Pracowników Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego

11.

Tomasz Mrozek lub Barbara Żemełko

ZZ Pracowników Rehabilitacji

12.

Brak zgłoszenia

ZZ Pielęgniarek i Położnych przy Centrum Leczenia Ambulatoryjnego

13.

Katarzyna Tomas

ZZ Kolejarzy MZOZ przy OLK

14.

Brak zgłoszenia

OZZPiP ZOZ przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio