180720 briefing

Jesteśmy gotowi do rozmów ze związkami zawodowymi nawet w sobotę czy niedzielę – oświadczył podczas dzisiejszego briefingu prasowego marszałek Władysław Ortyl, który dodał, że dzisiaj tj. 20 lica spotyka się z pracownikami szpitala, aby przekazać im informacje z dotychczasowych spotkań i przebiegu negocjacji.

Marszałek przypomniał również, że skutki finansowe dla szpitala podwyżki 500 złotych dla 1900 pracowników, to koszt przekraczający 20 mln. złotych.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie zarządu oraz materiał filmowy z dzisiejszej konferencji prasowej.

tekst: M.Konopka
fot. M.Mielniczuk
wideo: S.Kieszkowski
BP UMWP

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WS. SYTUACJI
W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

 

Sytuacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 nie uległa wyraźnej zmianie. Na dzień 20.07.2018 r. na zwolnieniach lekarskich wciąż przebywa część personelu. Z dzisiejszych danych z godzin porannych wynika, iż łącznie w pracy nieobecnych jest 136 osób. Zauważalna poprawa nastąpiła w Tarnobrzegu.

W związku z powyższym szpitale wciąż pracują, w tak zwanym trybie ostrym. Wyrażamy nadzieję, że personel jak najszybciej powróci do swoich obowiązków i szpitale wrócą do pracy w normalnym trybie.

W środę (18 lipca) odbyła się druga tura mediacji w ramach toczącego się w szpitalu sporu zbiorowego organizacji związkowych z pracodawcą, czyli dyrektorem placówki. Analogicznie do pierwszej tury mediacji, w drugiej udział wzięli: strony sporu, mediator wyznaczony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na wniosek strony związkowej oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego - Marszałek Władysław Ortyl oraz Członek Zarządu Stanisław Kruczek. Mediacje rozpoczęły się po godzinie 9.00 i trwały do 18.15. Druga tura nie doprowadziła do porozumienia. Kolejne spotkanie wyznaczono na 24.07.2018 r.

W dniu mediacji, przed godziną 9.00 pojawiły się informacje, iż w szpitalu znajdują się policjanci w ubraniach cywilnych. Zaczęto szerzyć nieprawdziwe informacje, że policję do szpitala wezwał dyrektor. Oświadczamy, że ani dyrekcja szpitala, ani nikt z władz wojewódzkich nie wezwał policji. Ta kwestia została już przez policję wyjaśniona.

Tuż przed rozpoczęciem mediacji na korytarzu prowadzącym na salę obrad ustawiło się kilkadziesiąt osób nie będących pracownikami Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Osoby te miały na sobie koszulki oraz identyfikatory, które wskazywały, iż byli to pracownicy innych szpitali, m.in. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie oraz szpitali w Przemyślu i w Tarnobrzegu. W związku z ich obecnością w szpitalu podczas mediacji nie doszło do żadnych incydentów, jednak wprowadziło zbędne podgrzewanie atmosfery wokół rozmów.

Podczas mediacji najwięcej czasu poświęcono pierwszemu postulatowi związków zawodowych tj. podniesienia płacy zasadniczej o kwotę 500 zł brutto w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 300 zł.  miałaby obowiązywać od 1.08.2018 r., a druga w kwocie 200 zł. od 1.01.2019 r. W odpowiedzi na ten postulat strony związkowej, Zarząd Województwa oraz dyrektor Szpitala przedstawili kilka alternatywnych wersji podniesienia wynagrodzenia personelu. Szczegóły przedłożonych stronie związkowej rozwiązań przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszego oświadczenia. Przedstawiciele Związków Zawodowych odrzucili wszystkie propozycje Zarządu Województwa i Dyrektora Szpitala. 

W sytuacji braku porozumienia w kwestii pierwszego postulatu, mediujące strony przeszły do kolejnych żądań. Omówiono punkty dotyczące zwiększenia zatrudnienia personelu pielęgniarskiego oraz szkoleń pracowników. Sprawa zakresów zatrudnienia zostanie uregulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Po kolejnym przeanalizowaniu sytuacji ekonomicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Zarząd Województwa Podkarpackiego przygotował kolejną propozycję dla strony związkowej, która zostanie złożona podczas trzeciej tury mediacji. W związku z nieobecnością w najbliższych dniach mediatora, zarząd deklaruje gotowość do spotkań technicznych bez jego udziału. Zarząd podtrzymuje bezwarunkową podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 500 zł brutto rozłożoną na etapy, która daje w efekcie z pochodnymi podwyżkę brutto w średniej wysokości ok. 725 zł.

Koszty bezwarunkowej decyzji wprowadzenia 500 złotych podwyżki wynoszą od września 2018 do końca 2019 dla wszystkich 1907 pracowników (bez lekarzy):

- za okres 08 - 12. 2018 kwota  4 718 956 zł.

- za 12 miesięcy 2019 roku kwota 18 875 824 zł.

Razem 23 594 770 zł

Podtrzymujemy także powołanie Zespołu ds. Monitoringu Porozumienia i Sytuacji Finansowej, do którego wejdą przedstawiciele: województwa podkarpackiego, dyrektora szpitala, lekarzy, strony związkowej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego