Urzad min Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał dziś Komisję Konkursową, która opracuje regulamin i przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym. Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi 6 przedstawicieli organu prowadzącego czyli samorządu województwa (w tym jeden lekarz), przedstawiciel rady społecznej szpitala oraz przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zarząd w skład komisji konkursowej powołał następujące osoby: przewodniczący: Lesław Majkut, członkowie: prof. Sławomir Jan Snela, Wojciech Trzaska, Edward Prajsnar, Beata Bróż-Szaluś, Mariusz Bednarz, Jerzy Cypryś (rada społ.), Artur Mazur (UR).

Zadaniem komisji będzie opracowanie i przygotowanie regulamin konkursu, następnie jego ogłoszenie i przeprowadzenie zgodnie z ustawowymi wymogami.

 

 

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego