Zmiana na stanowisku dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 podyktowana jest stale pogarszającą się sytuacją finansową tej placówki, którą trzeba uporządkować – powiedział członek zarządu S. Kruczek. Dzisiaj odbyły się spotkania z personelem i związkami zawodowymi ws. aktualnej sytuacji finansowej szpitala oraz zmian na stanowisku dyrektorskim.

Rano marszałek Władysław Ortyl wspólnie z pozostałymi członkami zarządu tj. wicemarszałkami Bogdanem Romaniukiem i Marią Kurowską oraz Stanisławem Kruczkiem spotkali się w szpitalu z odchodzącym dyrektorem i przedstawicielami personelu, głównie ordynatorami i oddziałowymi. Dyrektor Janusz Solarz podziękował za współpracę i podsumował swoją działalność za co otrzymał gromkie brawa. W późniejszej dyskusji marszałek Władysław Ortyl wyjaśniał przyczyny rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Januszem Solarzem. Marszałek deklarował, że samorząd województwa nie zamierza rezygnować z wiedzy i doświadczenia Janusza Solarza w innym obszarze działalności zawodowej.

Po tym spotkaniu, w urzędzie marszałkowskim Stanisław Kruczek - odpowiedzialny w zarządzie za służbę zdrowia spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Decyzja o odwołaniu dyrektora w klinicznym szpitalu wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie została podjęta po wspólnej dyskusji z dyrektorem, który za wspólnym porozumieniem kończy misję w tym szpitalu. Sytuacja finansowa w szpitalu jest bardzo trudna, złożona i wiemy, że jeden element w postaci odwołania dyrektora tego nie zmieni. Ale w tym szpitalu są potrzebne zmiany, potrzebnych jest wiele działań, zarówno inwestycyjnych, jak też i restrukturyzacyjnych - podkreślał wielokrotnie na spotkaniu ze związkowcami członek zarządu Stanisław Kruczek, tłumacząc powody zmian na dyrektorskim stanowisku.

W spotkaniu w urzędzie marszałkowskim wzięli także udział: wicemarszałek Bogdan Romaniuk, sekretarz województwa Lesław Majkut oraz z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim- Jolanta Tomczyk-Fila.

Stanisław Kruczek odpowiadając na pytania związkowców o powody dla których Janusz Solarz przestaje pełnić funkcję dyrektora szpitala podkreślał, że konieczne jest nowe podejście i spojrzenie na wiele spraw dotyczących funkcjonowania tej placówki. Najważniejszą kwestią - jak podkreślał wielokrotnie S. Kruczek - jest zła i stale pogarszająca się sytuacja finansowa Szpitala Wojewódzkiego nr 2.

Zadłużenie szpitala jest bardzo duże, sytuacja jest trudna i z roku na rok się pogłębia. Szpital podwaja swoją stratę, bardzo wysokie są zobowiązania wymagalne. Konieczne jest podjęcie działań, aby odwrócić te tendencje. Od trzech lat musimy dokładać do bieżącej działalności placówki, a wolelibyśmy inwestować te pieniądze w infrastrukturę Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 – mówił członek zarządu S. Kruczek.

Na spotkaniu dużo miejsca poświęcono konieczności rozwiązań systemowych w służbie zdrowia na poziomie rządu. Związkowcy skarżyli się przede wszystkim na złe finansowanie procedur. Członek zarządu tłumaczył, że zmiany systemowe, które wprowadza rząd dotyczące sieci szpitali na pewno poprawią sytuację ich placówki, ale oprócz nich konieczne jest podjęcie działań na poziomie lokalnym. Dlatego – jak wyjaśniał S. Kruczek – zarząd województwa planuje wprowadzić na Podkarpaciu pilotażowy program oddłużenia placówek wojewódzkich, którym zostanie również objęty Szpital Kliniczny nr2 w Rzeszowie.

Związkowcy, którzy przyszli na spotkanie do urzędu marszałkowskiego, złożyli wspólne stanowisko. Zwracają się w nim do zarządu województwa z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji ws. zmiany dyrektora.

Przedstawiciele związków zawodowych nie kryli też obaw związanych z działaniami restrukturyzacyjnymi, które zarząd województwa chce przeprowadzić w ich szpitalu. Stanisław Kruczek tłumaczył, że działania restrukturyzacyjne będą prowadzone tak, aby w jak najmniejszym stopniu dotknęły pracowników, gdyż wie, jak ważne jest stabilne miejsce pracy, ma też świadomość tego, że na wielu oddziałach są braki kadrowe, zwłaszcza wśród personelu specjalistycznego.

M. Konopka/T. Leyko
Fot. D. Kozik
Biuro prasowe UMWP