170213 klinikaTrwa inwestycyjna ofensywa w szpitalu wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Dziś do użytku oddano kolejną z realizowanych ostatnio inwestycji - Klinikę Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Jej koszt - ponad 5,7 mln. zł - niemal w całości został pokryty ze środków budżetu województwa.

Nowo otwarta klinika może przyjąć całodobowo 21 chorych, w systemie dziennym zapewnia dodatkowe 6 łóżek. W skład osobowy oddziału wchodzi 9 lekarzy oraz 16 pielęgniarek. Kierownikiem szpitalnej jednostki został dr hab. n. med. prof. Artur Mazur. Otwarcie kliniki to kolejna dobra wiadomość dla chorych korzystających z usług szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl poinformował o planach zakupu nowoczesnego urządzenia medycznego – robota Da Vinci.

Na temat zakupu robota Da Vinci czytaj więcej:
http://www.podkarpackie.pl/index.php/zdrowie/5030-video-robot-chirurgiczny-da-vinci-bedzie-na-podkarpaciu

W uroczości otwarcia kliniki uczestniczyli m.in.: odpowiedzialny w zarządzie województwa za służbę zdrowia Stanisław Kruczek, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej prof. Mieczysława Walczak, szef podkarpackiego oddziału NFZ Robert Bugaj. Obecni byli parlamentarzyści: Wojciech Buczak, Kazimierz Gołojuch, Mieczysław Miazga i Andrzej Szlachta. List od wojewody Ewy Leniart odczytał dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak. Gości witał gospodarz – dyrektor placówki Janusz Solarz. Natomiast słowa otuchy do chorych dzieci skierował ordynariusz rzeszowski - bp Jan Wątroba.

Stanisław Kruczek mówiąc o nowej klinice, wpisał ją w trend inwestycji w służbę zdrowia, zauważalny od kilku lat w naszym regionie. Skierował też słowa uznania do kierownika oddziału, dr hab. Artura Mazura.

Ta klinika wpisuje się w to, co od kilku lat na Podkarpaciu jest realizowane. Mowa tu m.in. o uruchomieniu kierunku lekarskiego, dlatego pozwolę sobie skierować życzenia wszelkiej pomyślności do lekarzy, którzy będą się kształcić w tej właśnie klinice. Jestem przekonany, że ich późniejsza praca pozytywnie wpłynie na jakość lecznictwa w naszym regionie. Jest to też zwieńczenie pracy pana dziekana Artura Mazura, ta klinika powstała dzięki jego staraniom i uporowi. Dziś może służyć wszystkim mieszkańcom Podkarpacia – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek.

Głos w imieniu parlamentarzystów zabrał poseł Wojciech Buczak.

Chciałbym serdecznie podziękować za ten ciąg solidarnej pomocy, do którego należy zaliczyć publiczne pieniądze, które trafiły tu dzięki decyzji władz, zarówno państwowych, jak i samorządowych. Do tego ciągu zaliczam także umiejętności budowlane, potem umiejętności profesorów i personelu medycznego – służące tym, którzy właśnie solidarnej pomocy potrzebują – dodał na zakończenie Wojciech Buczak.

Do zakresu zadań kliniki należy zaliczyć działalność leczniczo-usługową oraz prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Będą one ukierunkowane na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży w zakresie pediatrii,  endokrynologii i diabetologii, ze szczególnym uwzględnieniem procedur unikatowych w skali kraju. Na pomoc mogą liczyć m.in. dzieci cierpiące na choroby układu endokrynnego. W klinice będą się także leczyć osoby chorujące na cukrzycę typu 1 i 2, na rzadkie postaci cukrzycy typu MODY, cukrzycę noworodkową, cukrzycę wtórną oraz osoby ze stanem oporności na insulinę. Pracownicy jednostki ocenią również czynniki ryzyka i zaburzeń gospodarki węglowodanowej w otyłości prostej u dzieci i młodzieży. Jednym z zadań odziału będzie także działalność edukacyjna skierowana m.in. do lekarzy pediatrów specjalizujących się w diabetologii i endokrynologii.

Skalę problemu, jaką stanowią powyższe schorzenia wśród dzieci i młodzieży, przybliżył krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej prof. Mieczysław Walczak.

Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego jest jedną z najbardziej obszernych dziedzin pediatrii. Niestety w Polsce o 5% rocznie, zwiększa się liczba dzieci chorych na cukrzycę. Co gorsze, dotyka ona najmłodszych – dzieci kilkuletnie. Z moich 20-etnich obserwacji wynika, że liczba chorujących dzieci w tym okresie zwiększyła się 2,5 krotnie.  Smutnym faktem w obliczu tych schorzeń i obecnych możliwości ich leczenia jest to, że już za kilkanaście lat oddział będzie musiał zwiększyć swoją pojemność, gdyż wszystkie dostępne miejsca zajmą dzieci zmagające się z cukrzycą – dodał na zakończenie prof. Walczak, wręczając jednocześnie kierownikowi kliniki – dr hab. Arturowi Mazurowi pamiątkowy grawerton.

tekst/fot.
Michał Mielniczuk/Biuro Prasowe UMWP