Nowoczesne urządzenie – robot da Vinci - trafi do szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Dziś na konferencji prasowej marszałek zapowiedział, że samorząd województwa kupi robota, bo Podkarpacie nie może być w innowacyjnym ogonie.

Chcemy jako samorząd województwa kupić znakomity robot medyczny da Vinci, który nas wprowadza w XXI wiek jeżeli chodzi o medycynę. Chcielibyśmy, żeby nasz kraj i województwo podkarpackie nie pozostawało w tzw. ogonie jeżeli chodzi o innowacje. Jesteśmy regionem innowacyjnym i te innowacje nie mogą się sprowadzać tylko do przemysłu, ale do wszystkich sfer życia, stąd taka decyzja – powiedział marszałek.

Robot byłby na początku wykorzystywany do operacji urologicznych, a potem w innych dziedzinach, dlatego marszałek podkreślił, że w temacie jego uruchomienia konieczna jest ścisła współpraca różnych władz i instytucji. Przede wszystkim samorządu województwa z władzami Rzeszowa, aby specjaliści ze Szpitala Miejskiego mogli przejść do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, gdzie powstałby oddział urologiczny z nowym robotem da Vinci. Marszałek dodał też, że konieczna jest ścisła współpraca z niemiecką kliniką w Leverekusen, w której była już delegacja z Podkarpacia. To właśnie tam pracuje obecny na konferencji lekarz Paweł Wisz, który pomaga szpitalowi w zakresie zakupu robota i szkolenia personelu.

Marszałek dodał, że konieczne jest też potwierdzenie ze strony NFZ, że procedury medyczne wykonywane w oparciu o robota da Vinci będą refundowane, bo w tym momencie jeszcze tak nie jest.

To jest złożona sprawa, ale planować i przygotowywać się trzeba. Czeka nas intensywny rok pracy, aby w połowie 2018 roku to wszystko mogło się stać faktem – powiedział marszałek Ortyl.

O zaletach robota da Vinci mówił na konferencji lek. med. Paweł Wisz, który wykonuje operacje na tym urządzeniu.

To jest najbardziej zaawansowany system chirurgiczny na świecie. Te roboty są w najlepszych klinikach. 80% operacji w krajach, w których jest robot, wykonywanych jest właśnie z użyciem tego robota - mówił Paweł Wisz.

Obecny na konferencji wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sienko chwalił władze województwa za decyzję o zakupie da Vinci.

Takie urządzenie jest potrzebne dla naszego miasta i województwa. Prowadziliśmy rozmowy, gdzie ten robot powinien być zainstalowany. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem będzie Szpital Kliniczny nr 2. Deklarujemy tu pełną współpracę z panem marszałkiem jeżeli chodzi o oddział urologiczny. Dziękuję i gratuluję też panu marszałkowi, że podjął to wyzwanie – powiedział wiceprezydent S. Sienko.

Dyrektor szpitala wojewódzkiego nr 2 Janusz Solarz przedstawił planowane przez szpital inwestycje z wykorzystaniem unijnych dotacji. Wśród prac jest m.in. modernizacja bloku operacyjnego, gdzie mógłby stanąć nowy robot medyczny da Vinci. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z RPO. Z kolei Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szpital chce zrealizować poniższe projekty:

  1. „Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego” 
  2. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego   Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”
  3. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu  Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”
  4. „Przebudowa i remont pomieszczeń oddziału dorosłych  Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  oraz zakup wyposażenia wraz wdrożeniem tele-Patologii  w Klinicznym Zakładzie  Patomorfologii”

Bardzo ważnym wyzwaniem będzie też oczywiście kwestia zakupu robota i przygotowanie niezbędnej infrastruktury w zakresie  utworzenia oddziału urologii w ścisłej współpracy z władzami Rzeszowa i Szpitalem Miejskim – powiedział dyr. Janusz Solarz.

Podczas konferencji marszałek mówił też o konieczności powstania na Podkarpaciu szpitala pediatrycznego, bądź oddziałów, bo jak podkreślił - w tym obszarze ciągle jest wiele do zrobienia, dlatego duża część kwoty z NFZ wypływa poza Podkarpacie, a dzieci nie mają dostępu do właściwej opieki.

Marszałek poinformował o kwotach z Regionalnego Programu Operacyjnego, które są dedykowane podkarpackim szpitalom.  Chcemy przeznaczyć ponad 243 mln zł na inwestycję ochronę zdrowia z czego 141 mln jest na inwestycje w szpitalach wojewódzkich a 102 mln skierowane są do szpitali powiatowych – poinformował marszałek.

Ponad 40 mln złotych z RPO trafi na inwestycje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP