170118 tarnobrzegTarnobrzeski szpital poprawi dostępność do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Wszystko za sprawą projektu o wartości 43 mln złotych, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. O projekcie na konferencji prasowej w szpitalu mówił członek zarządu Stanisław Kruczek.

 Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek zwrócił uwagę na to, jak ważna jest realizacja tego projektu dla mieszkańców Tarnobrzega i okolic:

- Wiemy z map potrzeb zdrowotnych, które zostały opracowane w ubiegłym roku, że subregion tarnobrzeski jest pozbawiony możliwości leczenia pacjentów za pomocą radioterapii. W promieniu 70 kilometrów nie ma żadnego ośrodka, który takie leczenie mógłby prowadzić. Dlatego w wyniku dwuletnich prac Zarządu Województwa Podkarpackiego, udało się pozytywnie przeprowadzić, 15 grudnia minionego roku na Komitecie Sterującym w Warszawie, plan działań dla województwa podkarpackiego, do którego został wpisany projekt dla szpitala w Tarnobrzegu, związany z planowanym leczeniem onkologicznym. Dzięki niemu tarnobrzeski szpital będzie profilowany na szpital onkologiczny – mówił członek zarządu Kruczek.

 

- Tarnobrzeski szpital może korzystać nie tylko ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, są dostępne środki finansowe również w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a także innych programów w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie można skorzystać ze środków na termomodernizację i generalnie obniżenie kosztów związanych z efektywnością energetyczną budynków. To jest związane z tym, co w tej chwili jako województwo staramy się robić, czyli obniżeniem kosztów działalności szpitali – dodał Stanisław Kruczek.

 

Członek zarządu Stanisław Kruczek przytoczył na konferencji także kwoty, którymi został wsparty tarnobrzeski szpital w latach 2015-2016, jednocześnie poinformował o planowanych nakładach inwestycyjnych na 2017 rok. W bieżącym roku w szpitalu m.in. nastąpi adaptacja pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych.

Projekt przewiduje rozbudowę Centrum Onkologii o Ośrodek Radioterapii z uwzględnieniem kompleksowej opieki szpitalnej w zakresie onkologii, co ma przyczynić się do wyrównania różnic w dostępie do świadczeń z teleterapii. Dodatkowo zostaną zakupione dwa akceleratory do radioterapii. Zakup jednego z dwóch akceleratorów planowany jest ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach projektu zakupiony zostanie także aparat RTG typu telekomando i wymianie ulegnie  tomograf komputerowy.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018, jego całkowita wartość wynosi 43,2 mln zł, przy czym dofinansowanie z RPO WP to kwota 29,5 mln zł.

Wiktor Stasiak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przedstawił szczegóły wykonania samej inwestycji:

- W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania wniosku, który chcemy jak najszybciej złożyć do zarządu województwa, jednocześnie mamy przekonanie, że zostanie on pozytywnie zatwierdzony, co umożliwi projektowanie i budowę centrum. W szpitalu już funkcjonuje centrum onkologiczne, które cieszy się dobra opinią, funkcjonuje też oddział onkologii klinicznej i oddział dzienny chemioterapii. Mamy również poradnie, wspierające funkcjonowanie oddziałów – onkologiczną i chirurgii onkologicznej, które uruchomiliśmy w 2015 roku. Do tej pory leczenie w zakresie radioterapii było realizowane na terenie naszego województwa w dwóch ośrodkach – w Brzozowie i w Rzeszowie, a dzięki temu projektowi pacjenci będą mogli leczyć się w Tarnobrzegu – podkreślał dyrektor.

 Lekarz med. Krzysztof Stolarski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa mówił, w jaki sposób nowe centrum będzie funkcjonowało:

 - Ideą centrum onkologicznego jest to, aby pacjent, który przyjdzie został kompleksowo obsłużony, czyli od początku do końca - od diagnozy - po chemię, radiologię, chirurgię oraz urologię. Udało nam się otworzyć poradnie urologiczną. To dopiero pierwszy krok do tego, żeby otworzyć oddział, czy pododdział urologiczny i wtedy byśmy w pełni świadczyli usługi medyczne w zakresie diagnozowania i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi.

 

tekst/foto:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMPW