150612-marszałek szpital przemyslZ inicjatywy marszałka Władysława Ortyla 11 czerwca w Przemyślu odbyło się spotkanie poświęcone poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego. Głównym tematem dyskusji była kwestia połączenia Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu ze Szpitalem Miejskim.

Zaproszenie na spotkanie zostało skierowane m.in. do radnych miejskich i członków rad społecznych obu szpitali. W debacie wzięli także udział: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Wojciech Zając, radni Sejmiku Województwa: Maciej Lewicki, który jest dyrektorem Szpitala Miejskiego w Przemyślu i Stanisław Bajda, a także wicestarosta przemyski Marek Kudła. Samorząd Przemyśla reprezentował prezydent Robert Choma wraz z zastępcami i przedstawiciele Rady Miejskiej z wiceprzewodniczącą Lucyną Podhalicz.

Na spotkaniu marszałek Władysław Ortyl przedstawił powołanego 1 czerwca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Piotra Ciompę. Nowy dyrektor zaprezentował plan działania szpitala, wskazując jednocześnie na korzyści wynikające z połączenia obu placówek medycznych i konieczność utrzymania ich publicznego charakteru. W trakcie dyskusji podtrzymana została wola - wyrażona wcześniej przez Radę Miejską i Sejmik Województwa - połączenia szpitali. Rozmawiano także o poprawie funkcjonowania scalonych placówek, podnoszeniu standardów opieki medycznej oraz o tym, jak uzyskać wyższy poziom zadowolenia pacjentów z usług medycznych, przy jednoczesnym zachowaniu samofinansowania działalności bieżącej.