logo zarzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps pazdziernik 160

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Stanisław Kruczek
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

S.Kruczek

Urodzony 26 października 1965 roku w Błażowej. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i twórca  sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie - pionierskiego przedsięwzięcia, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem „Doliny Strugu”.  Współpracuje z ekspertami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.  Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy społeczne na terenie Podkarpacia. Był pierwszym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Błażowej, obecnie jest radnym sejmiku województwa, objął funkcję Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przez dwie kadencje członek Rady Społecznej ZOZ nr 2 w Rzeszowie 25 lat temu zawarł związek małżeński z Wiolettą, z która  wychowują  szóstkę wspaniałych  dzieci. W wolnym czasie uprawia sport, szczególnie pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka”.  Najchętniej wypoczywa z rodziną w Bieszczadach.

 


Piotr Pilch
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

PILCH

Piotr Pilch urodził się w 1965 r. w Przemyślu w województwie podkarpackim.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Geografia oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu Zarządzania oświatą oraz Edukacji dla bezpieczeństwa.

W latach 2007-2016 był wicedyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ds. Oddziału w Przemyślu, a od maja 2016 pełnił funkcję najpierw jako pełniący obowiązki dyrektora, a następnie od września 2016 dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Od lutego 2017 do 29 stycznia 2018 roku sprawował urząd Wicewojewody Podkarpackiego. Piotr Pilch jest żonaty i ma czworo dzieci.