180618 zakrpacieReforma samorządowa na Ukrainie oraz współpraca między regionami - to główne tematy rozmów przedstawicieli Obwodu Zakarpackiego z władzami Województwa Podkarpackiego.

180423 polbtuaPrzyjechali na Podkarpacie, aby uczyć się od swoich kolegów – samorządowców. 30 – osobowa grupa przedstawicieli ukraińskich samorządów z sześciu obwodów uczestniczy w objeździe studyjnym zorganizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

180413 polautSamorządowcy z Polski i Austrii zyskali kolejną szansę do dyskusji, wymiany doświadczeń, nawiązania oraz umocnienia istniejących relacji. W Rzeszowie po raz pierwszy odbyło się Polsko-Austriackie Forum Samorządowe. Władze regionu reprezentował członek zarządu województwa Piotr Pilch.

5 marca 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów.