180831 plBYuaWspólny Sekretariat Techniczny programu Polska-Białoruś-Ukraina zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych realizacją mikroprojektów do udziału w szkoleniach.

180705 ukrainaWojewództwo Podkarpackie od kilku lat angażuje się w realizację zadań na rzecz krajów rozwijających się, w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podejmowanie działań ukierunkowanych na ograniczanie ubóstwa, jest ważnym gestem solidarności naszego kraju, który jeszcze kilka lat temu sam był beneficjentem takiej pomocy.

180705 brukselaNa lipcowym posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli dyskutowano m.in. o migracji ludności do UE i wpływie tego zjawiska na funkcjonowanie regionów. Reprezentujący podkarpackie, marszałek Władysław Ortyl z zadowoleniem przyjął fakt, że po raz pierwszy w konkluzjach Rady Europejskiej znalazł się zapis o relokacji migrantów na zasadzie dobrowolności.

180627 f3m

180618 tajwanCzy Podkarpacie to dobry region do inwestowania i nawiązywania kontaktów handlowych, otwarty na innowacje, nowoczesne technologie oraz współpracę? W piątek mogli przekonać się o tym przedsiębiorcy z Tajwanu związani z sektorem energii odnawialnej.