Ministerstwo Rozwoju ogłasza harmonogram konkursów, w których partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych, transgranicznych projektów. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 11 października 2016 r. Łączny budżet wszystkich trzech zaplanowanych konkursów przekracza 116 milionów euro.

160909 indiePodkarpackie rozpoczyna współpracę z partnerami z Indii, a dokładniej z dynamicznie rozwijającym się stanem Gujarat. Dziś w tej sprawie marszałek spotkał się z Ambasadorem Indii w Polsce Ajay’em Bisaria oraz przedstawicielami misji gospodarczej, którzy w dniu 9 września przebywali na Podkarpaciu.

160909 ukrainaKilkudziesięciu samorządowców z całej Ukrainy odwiedziło siedzibę samorządu województwa. Gości przyjął wicemarszałek Bogdan Romaniuk. Samorządowcy uczestniczyli w  XXVI Forum Ekonomicznych w Krynicy. 

Ambasador Kanady Stephen de BoerTrzeci dzień Europejskiego Kongresu Robotycznego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym rozpoczął się od spotkania wicemarszałka Bogdana Romaniuka z Ambasadorem Kanady w Polsce - Stephenem de Boerem.

 160914 suczawa„Dni Polskie” w Rumunii już na stałe zagościły w kalendarzu imprez. Podobnie było w tym roku. Cykl imprez odbył się w dniach 8 – 10 września br., w Suczawie. "Dni Polskie" organizowane przez Związek Polaków w Rumunii, połączone są z polonijnymi dożynkami w Nowym Sołońcu.