191217 ukrainaW dniach od 9-10 grudnia 2019 r. w miejscowości Pławie na Ukrainie odbyła się konferencja pn. „Współpraca Na Rzecz Rozwoju”. Wydarzenie to miało miejsce w ramach obchodów Dnia Samorządu na Ukrainie. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Wiodącym tematem obchodów Dnia Samorządu była współpraca na rzecz rozwoju, a dyskusje panelowe dotyczyły współpracy międzyregionalnej, instrumentów finansowania współpracy transgranicznej oraz  lokalnego rozwoju społeczności karpackich i bezpieczeństwa.

 W dyskusjach panelowych, uczestnicy skupili się na najlepszych praktykach i perspektywach współpracy międzyregionalnej i transgranicznej w swoich regionach.

Jednym z panelistów był Pan Marszałek Stanisław Kruczek, który w swej wypowiedzi przedstawił podstawowe instrumenty wsparcia, jakimi są programy unijne, w tym Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. W ciągu 15 lat funkcjonowania Program wsparł kwotą około 400 mln euro ponad 400 projektów. Województwo Podkarpackie również korzystało z tych środków. Ponadto jako województwo mogliśmy korzystać z trzech edycji Programu Interreg Polska – Słowacja. Od 2004 roku Program udzielił wsparcia w kwocie ponad 300 mln wspólnym projektom i mikroprojektom na obszarze całego pogranicza polsko-słowackiego.

Pan Marszałek Kruczek wspomniał również o opinii dotyczącej strategii makroregionalnej dla Karpat, która początkiem grudnia tego roku została przyjęte przez Europejski Komitet Reginów niemalże jednogłośnie,  a tym samy dużej roli Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla Członka KR, który sukcesywnie działa na rzecz powstania tej strategii.

Marszałek Kruczek podkreślił, że dużą rolę w realizacji projektów odgrywają stowarzyszenia i instytucje pozarządowe takie jak Euroregion Karpacki.