191129 serbiaUważam, że utworzenie Strategii Karpackiej jest kwestią otwartą. Jako rząd musimy słuchać potrzeb naszych regionów, a dla tych karpackich kreacja wspólnego instrumentu koordynującego jest ważna i potrzebna – mówił serbski sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji Państwowej i Samorządu Lokalnego Ivan Bošnjak.

Okazją do rozmów było 7. posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego(WKK) Europejski Komitet Regionów – Serbia. WKK zapewnia spójną i stabilną formę współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi kraju dążącego do przyłączenia się do UE. Działalność WKK przyczynia się między innymi do:

- przygotowania przedstawicieli lokalnych i regionalnych do członkostwa UE

- oszacowania wpływu polityki UE z perspektywy lokalnej i regionalnej

- bezpośredniego dwustronnego przepływu informacji w sprawie rozwoju sytuacji politycznej w krajach i UE

- monitorowania negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów szczególnie istotnych dla władz lokalnych i regionalnych.

Marszałek Władysław Ortyl jest członkiem WKK do spraw Serbii, który spotyka się dwa razy w roku.

W ostatnim spotkaniu, które odbyło się w serbskiej Kanjiži, Województwo Podkarpackie w zastępstwie Marszałka Ortyla reprezentował Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Robert Godek.

Oprócz projektów realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej nasz karpacki makroregion potrzebuje dodatkowego dedykowanego dla niego wsparcia. Władze krajowe i lokalne powinny zjednoczyć się we wspólnych działaniach i pokazać unijnym decydentom, że dążenia do utworzenia Strategii Karpackiej inicjatywą oddolną i dojrzałą – powiedział Robert Godek.

W spotkaniu dotyczącym nawiązaniu relacji partnerskich oraz przedstawienia kwestii związanych z opinią Europejskiego Komitetu Regionów autorstwa Marszałka Władysława Ortyla na temat makroregionalnej Strategii Karpackiej, oprócz sekretarza stanu Ivana Bošnjaka udział wzięli również przedstawiciele serbskich karpackich regionów.

Przewodniczący Borskiego Okręgu zwrócił uwagę na kwestie łączące jego region z Podkarpaciem, takie jak m.in. produkcja winiarska, czy specyficzna turystyka, która wymaga specjalnego wsparcia w całym makroregionie karpackim. Ważną kwestią jest również opracowanie skutecznych działań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Karpatach.

Delegacja serbska zgodnie wyraziła zainteresowanie udziałem w wydarzeniach o charakterze m.in., gospodarczym w naszym regionie, jak również w szkoleniach, które mogłyby okazać się niezbędne przed ich przystąpieniem do UE.

 

Justyna Róg 
Kancelaria Zarządu