191127 konsulKonsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz pełni swoją funkcję od października. Spotkanie, które odbyło się 26 listopada, było pierwszą wizytą Konsul w naszym regionie.

W rozmowach, oprócz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Marek Kuchciński, Ewa Leniart oraz Piotr Babinetz, a także zastępca Konsula Generalnego RP we Lwowie Katarzyna Sołek. Wizyta powiązana była z udziałem Konsul w obchodach z okazji 20-lecia Samorządu Województwa.

Spotkanie było okazją do omówienia kwestii związanych z rozwojem polsko-ukraińskich stosunków na szczeblu samorządowym. Rozmawiano
o dotychczasowych działaniach w obszarze relacji Podkarpacia z ukraińskimi obwodami, jak również dyskutowano nt. nowych kierunków współpracy, uwzględniając nowo powstałe relacje partnerskie z Obwodem Zakarpackim. Ważnym tematem podczas spotkania było także współdziałanie z partnerami z Ukrainy
w zakresie realizacji projektów polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które implementowane są przez Samorząd Województwa Podkarpackiego od 2015 r. Marszałek podjął również temat wspólnych polsko-ukraińskich projektów przygotowywanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, a także inicjatyw Województwa Podkarpackiego takich jak: coroczne Forum Europa-Ukraina organizowane
w Jasionce k. Rzeszowa, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano-Frankowsku.

Konsul z uznaniem odniosła się do realizowanych przez Województwo Podkarpackie przedsięwzięć oraz zapewniła o swoim wsparciu w zakresie rozwijania pozytywnych polsko-ukraińskich relacji na szczeblu samorządowym, odnoszących się również do poszukiwania wspólnych zakresów działań z partnerami ukraińskimi. Na zakończenie, Marszałek przekazał zaproszenie Pani Konsul na odbywające się w przyszłym roku  w dniach 28-29 stycznia na Podkarpaciu, Forum Europa-Ukraina.

Justyna Dec
Kancelaria Zarządu
fot. Michał Bosek/dep. Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej