191011 brukselaPodczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyła się 136. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek Władysław Ortyl po raz kolejny aktywnie lobbował na rzecz kreacji dokumentu, spajającego makroregion karpacki.

W tym roku Europejski Tydzień Regionów i Miast przypadł w ważnym dla Unii Europejskiej momencie zmian. Po powołaniu nowego Parlamentu Europejskiego i rozpoczęciu nowego mandatu przez Komisję Europejską, jej prace koncentrują się na określeniu przyszłych priorytetów UE, w tym Europy sprzyjającej integracji społecznej, Europy zrównoważonej i Europy bliższej obywatelom. Państwa członkowskie w dalszym ciągu negocjują długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027, który określi, ile inwestycji zostanie przeznaczonych na wyżej wymienione priorytety w nadchodzących latach.

W debacie otwierającej wydarzenie w obecności ponad 600 lokalnych, regionalnych i unijnych polityków, ekspertów i naukowców, udział wzięli Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrev, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska oraz pięciu młodych polityków, wśród których znalazł się Radosław Swół radny z Mielca.

Drugiego dnia sesji plenarnej KR, odbyło się posiedzenie międzyregionalnej grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy marszałek Władysław Ortyl. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad projektu opinii dotyczącej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat. Tekst dokumentu złożony został do komisji COTER przez Marszałka województwa podkarpackiego pod koniec września, trwa etap składania ewentualnych poprawek przez członków Komitetu Regionów, natomiast debata i przyjęcie opinii odbędzie się 23 października w Brukseli. Kolejnym krokiem jest przedłożenie dokumentu pod głosowanie w trakcie grudniowej sesji plenarnej.

Podczas pobytu w Brukseli, Marszałek oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Paweł Wais (pełniący w Brukseli rolę eksperta w sprawie opinii strategii makroregionalnej dla regionu Karpat), spotkali się ze Stałymi Przedstawicielstwami Węgier i Słowacji przy UE, karpackimi regionami z Czech oraz Misją Ukrainy przy UE.

10 października zakończył się Europejski Tydzień Regionów i Miast, w trakcie którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. To również swego rodzaju platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Wydarzenie co roku przyciąga kilka tysięcy uczestników, którzy mogą wybierać się z ponad 100 warsztatów, seminariów, czy paneli dyskusyjnych.

Regiony mają możliwość pochwalenia się swoimi doświadczeniami poprzez organizację platform dyskusyjnych, tworząc międzynarodowe konsorcja. Województwo podkarpackie razem z partnerami z Hiszpanii (Region Kastylia i León), Portugalii (Region Centrum) oraz Rumunii (Okręg Temesz), zorganizowało warsztat pod nazwą Potrzeby ludności: zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych. Podczas swojego wystąpienia marszałek Władysław Ortyl przedstawił m.in. Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, zasady funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Program Dostępność PLUS, projekty realizowane ze środków unijnych oraz sytuację społeczną w Karpatach.

 

Justyna Róg 
Kancelaria Zarządu