A88A4877W Rzeszowie w urzędzie marszałkowskim odbyła się debata poświęcona Polskiej Pomocy Rozwojowej. W spotkaniu uczestniczył między innymi Marcin Przydacz - Wiceminister Spraw Zagranicznych ds. polityki wschodniej, który omówił priorytety i cele MSZ.

W spotkaniu wzięła także udział Katarzyna Sołek – Konsul RP we Lwowie, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Barbara Michałowska z Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz przedstawiciel GOPR. 

Debatę rozpoczął marszałek Władysław Ortyl, który omówił szczegółowo projekty, jakie województwo podkarpackie realizuje przede wszystkim na rzecz partnerów z Ukrainy dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu MSZ Polska Pomoc Rozwojowa. Podkarpacie bierze w nim udział od 2016 roku. W pierwszych latach pomoc skierowana była do służb Obwodu Iwano - Frankiwskiego, a ich głównym celem była poprawa bezpieczeństwa w obszarze Karpat poprzez kursy i szkolenia organizowane dla służb reagowania kryzysowego oraz pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu. W 2019 roku podczas kolejnej, czwartej już edycji programu, do projektu dołączył Obwód Zakarpacki. Przedstawiciele służb z obydwu obwodów wzięli już udział w szkoleniach, które jesienią tego roku odbyły się w Nisku. Czekają ich kolejne w Bieszczadach, otrzymają także nowy sprzęt zakupiony w ramach projektu PPP.

- Cieszymy się, że w naszym urzędzie odbywa się taka debata. Jeszcze bardziej cieszy nas to, że jest taka możliwość pozyskania pieniędzy z MSZ na realizację projektów, które przede wszystkim mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla turystów po stronie ukraińskiej. Przy okazji tych projektów staramy się też promować samorządność u naszych wschodnich sąsiadów – mówił marszałek Władysław Ortyl

Łącznie od 2016 do 2019 na szkolenia, ćwiczenia i zakup sprzętu zostało przeznaczonych ponad 1,2 mln złotych, przy wkładzie własnym województwa 58 tys. zł.

- Te projekty nie są może potężne finansowo, ale za to duże są ich efekty. Mają wielki wymiar społeczny, ogromne znaczenie dla budowania dobrosąsiedzkich relacji – podkreślał marszałek.

Wiceminister Marcin Przydacz mówił o celach polskiej polityki zagranicznej i osiągnięciach, jakie miały miejsce w ostatnich czterech latach.

- Celem polityki zagranicznej jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni wokół Polski, żeby móc promować polską kulturę, nasze osiągnięcia, żeby Polacy byli szanowani, żebyśmy cieszyli się autorytetem – mówił wiceminister Przydacz.

Przedstawiciel MSZ mówił także o zacieśnianiu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wspominał także o działaniach w ramach polskiej pomocy humanitarnej.

Najwięcej miejsca podczas spotkania poświęcono kwestii Polskiej Pomocy Rozwojowej, która jest ważnym narzędziem współpracy międzynarodowej. Z roku na rok – jak podkreślali uczestnicy debaty - znaczenie pomocy udzielanej przez Polskę rośnie. Polska pomaga krajom Partnerstwa Wschodniego, Afryki i Azji. Szczególne znaczenie ma pomoc rozwojowa i humanitarna udzielana mieszkańcom Bliskiego Wschodu, którzy ucierpieli w wyniku konfliktów zbrojnych.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP