190917 croPrzyszła polityka spójności oraz zagadnienia w zakresie cyfryzacji administracji publicznej, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz innowacji w gospodarce to kluczowe tematy poruszone podczas VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji, w którym uczestniczyła wicemarszałek województwa Ewa Draus, a także włodarze polskich i chorwackich regionów.

 Wicemarszałek Ewa Draus biorąc udział w panelu dot. Innowacji w gospodarce podkreśliła cechę projektów jaką jest innowacyjność:

- Wymóg innowacyjności powinien dotyczyć każdego projektu realizowanego przez przedsiębiorstwa lub podmiotu, który ma na celu generowanie zysków, stanowiący wartość dodaną dla firmy lub podmiotu. Wskazanie takiego wymogu sprawi, iż przedsiębiorstwa będą dążyły do wprowadzenia nowego lub ulepszonego produktu lub usługi lub będą zmierzały do usprawnienia procesu np. produkcyjnego w firmie. Efektem tych działań to podnoszenie konkurencyjności samych firm w danej branży gospodarki, wzrost przychodów ze sprzedaży, zwiększenie zatrudnienia.

Zapoczątkowane w 2012 r. Forum regionów Polski i Chorwacji odbyło się po raz ósmy w dniach 12-14 września w Zielonej Górze. Organizatorem Forum Regionów jest Związek  Województw RP, Chorwacki Związek Żupanii, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Ambasada Republiki Chorwacji w RP. W Forum Regionów Polski i Chorwacji uczestniczą marszałkowie 16 województw oraz chorwaccy Żupani. Coroczne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń wynikających z wdrażania funduszy unijnych, a w obecnym czasie także do dzielenia się informacjami na temat przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne stanowią dziś nawet połowę wartości inwestycji publicznych, w Polsce ich udział jest jeszcze większy i dochodzi do nawet 65 proc. Podczas trwającego w Zielonej Górze VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji samorządowcy zastanawiali się jak i gdzie inwestować unijne fundusze. Zdaniem samorządowców z Polski i Chorwacji utrudnieniem we wdrażaniu środków unijnych może być skrócenie okresu rozliczenia z 3 do 2 lat, co może być szczególnie widoczne w przypadku opóźnienia negocjacji środków na lata 2021-2027. Również zmiany unijnych priorytetów inwestycyjnych mogą mieć wpływ na tempo nadrabiania zaległości rozwojowych.

Zdaniem regionów Polityka Spójności powinna wspierać takie inwestycje, które nie są obciążeniem dla przyszłych budżetów publicznych. Chodzi m.in. o transformację gospodarczą w oparciu o inwestycje w OZE, efektywność energetyczną czy budownictwo pasywne. Kluczowe staje się również inwestowanie w rozwój najnowocześniejszych przedsiębiorstw - start-upów i przedsiębiorstw wysoko innowacyjnych.

Jak podkreślali chorwaccy i polscy samorządowcy, środki unijne powinny pomagać w budowie ekosystemu współpracy na linii samorząd-biznes-nauka, a także służyć wypracowywaniu nowych modeli funkcjonowania takich dziedzin jak pomoc społeczna czy usługi rynku pracy.

Krzysztof Witek
Kancelaria Zarządu