Przedstawiciele województwa podkarpackiego i Rad Obwodowych z Ukrainy, którzy przyjechali w ramach wizyty studyjnej na Podkarpacie, rozmawiali dziś o możliwościach poszerzenia współpracy w obszarze gospodarki, kultury, turystyki i edukacji. Dyskutowano również o reformie samorządowej na Ukrainie, szeroko pojętej współpracy międzyregionalnej oraz o szansach płynących z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Ukraińską delegację przyjęła wicemarszałek Ewa Draus.

W spotkaniu województwo podkarpackie reprezentowali również Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Maria Fajger, Antoni Pikul oraz Mieczysław Tołpa.

Bardzo cieszę się z tego spotkania. Jestem przekonana, że daje nam ono szansę współpracy w najbliższej przyszłości. Liczymy na kontynuację naszych wspólnych przedsięwzięć. Niech to będzie nasz wspólny wkład w staraniach o powstanie strategii karpackiej – mówiła do gości z Ukrainy wicemarszałek Ewa Draus

W spotkaniu ze strony ukraińskiej uczestniczyli: Iryna Vakhovych- Przewodnicząca Wołyńskiej Rady Obwodowej, Dmytro Dubniak- zastępca kierownika organu wykonawczego Wołyńskiej Rady Obwodowej, Volodymyr Dybel - Radny Wołyńskiej Rady Obwodowej, Serhii Svystaliuk- I Wiceprzewodniczący Równieńskiej Rady Obwodowej, Vasyl Gladiy - I Wiceprzewodniczący Iwano-Frankowskiej Rady Obwodowej, Vasyl Melnychuk - Radny Iwano-Frankowskiej Rady Obwodowej, Przewodniczący Komisji Stałej ds. Polityki Regionalnej, Decentralizacji i Rozwoju Samorządu Lokalnego, Iryna Lutsiuk ze Stowarzyszenia Samorządów ,,Euroregion Karpacki- Ukraina”, Vasyl Khudynets - Radny Zakarpackiej Rady Obwodowej - Hahalyuk Bohdan Radny Lwowskiej Rady Obwodowej, Volodymyr Remenyak - Radny Lwowskiej Rady Obwodowej, Diana Kodrova - Ekspert Instytucji Krajowej, Vitaliy Andrusiak - Stowarzyszenie ,,Karpacka Eko-Pasieka”.

W spotkaniu uczestniczyła także Alicja Wosik-Majewska - kierownik Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA w Rzeszowie. Omówiła ona 15 lat funkcjonowania programu, dzięki któremu udało się zrealizować wiele transgranicznych projektów.

Wszystkie projekty wspierane przez program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne – mówiła Alicja Wosik.

Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych.

Tekst. Krzysztof Witek
Kancelaria Zarządu

Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP