Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus i Piotr Pilch uczestniczyli w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nawiązania polsko-niemieckiego partnerstwa między Powiatem Łańcuckim a Powiatem Saarpfalz z Kraju Związkowego Saary.

Efektem współpracy ma być wymiana doświadczeń w dziedzinie administracji, opieki zdrowotnej, rozwoju gospodarczego, edukacji, w tym wymiany młodzieży, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i klimatu, ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Wicemarszałek Pilch w swoim przemówieniu nawiązał do początków kooperacji między Podkarpaciem a Krajem Saary i podkreślił, iż umowa partnerska między Powiatem Łańcuckim a Powiatem Saarpfalz zostaje zawarta w 10. rocznicę podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim a Krajem Związkowym Saary.

Marszałek Pilch wspomniał również o wspólnych inicjatywach realizowanych przez oba partnerskie regiony, szczególne znaczenie ma w tym kontekście współpraca w obszarze edukacji.

Wicemarszałek Ewa Draus pogratulowała sygnatariuszom porozumienia i wyraziła nadzieję, iż współpraca obu powiatów będzie rozwijała się prężnie w wielu dziedzinach, przynosząc wymierne korzyści zwłaszcza mieszkańcom.

Wydarzenie odbyło się w 31 sierpnia w siedzibie Muzeum-Zamku Łańcucie.  List podpisali Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki oraz dr Theophil Gallo, Starosta Powiatu Saarpfalz. W uroczystości uczestniczyli również: Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, delegacja niemiecka z Powiatu Saarpfalz, radni Powiatu Łańcuckiego oraz nauczyciele i młodzież z łańcuckich szkół średnich, współpracujących już z saarlandzkimi szkołami.