8845CB5C 4409 4EC5 B59A F53FCEE021D6

Za nami dwudniowa impreza, której areną były przygraniczne miejscowości Podkarpacia i obwodu Zakarpackiego. Po piątkowej konferencji w Mucznem, w której oprócz gości z Ukrainy wzięli udział także Słowacy, Węgrzy i Rumuni, w sobotę wydarzenie przeniosło się na Ukrainę. Można się było przedostać tam dzięki tymczasowo otwartemu przejściu pieszo-rowerowemu Wołosate - Łubnia. Z możliwości odwiedzenia  Zakarpacia skorzystało wielu turystów odpoczywających w Bieszczadach. 

 

 Oficjalna część wydarzenia po ukraińskiej stronie dotyczyła prezentacji potencjału turystycznego Zakarpacia. Gospodarze pokazali i gościom z Polski m.in. zabytkową cerkiew św. Michała, a także kompleks turystyczny na górze Krasja, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania wyjechali wyciągiem. 

Zakończyło się dobrosąsiedzkie spotkanie Podkarpacia i Zakarpacia

Za nami dwudniowa impreza, której areną były przygraniczne miejscowości Podkarpacia i obwodu Zakarpackiego. Po piątkowej konferencji w Mucznem, w której oprócz gości z Ukrainy wzięli udział także Słowacy, Węgrzy i Rumuni, w sobotę wydarzenie przeniosło się na Ukrainę. Można się było przedostać tam dzięki tymczasowo otwartemu przejściu pieszo-rowerowemu Wołosate - Łubnia. Z możliwości odwiedzenia Zakarpacia skorzystało wielu Turystów odpoczywających w Bieszczadach.

Opublikowany przez Podkarpackie - serwis samorządu województwa Sobota, 10 sierpnia 2019

Wśród gości z Polski byli m.in. marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, konsul RP we Lwowie Katarzyna Sołek, radny województwa Adam Drozd, samorządowcy z Podkarpacia oraz przedstawiciele mediów. 

Najważniejszym punktem było podpisanie przez marszałka Władysława Ortyla i Igora Bondarenkę - Przewodniczącego Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej, „Programu Wspólnych Działań”. To dokument, w którym oba samorządy ustaliły, co zamierzają razem robić w 2020 r., w jakich wydarzeniach uczestniczyć, aby lepiej się poznać jako sąsiedzi, a tym samym nawiązać lepsza współpracę. I tak partnerzy z Ukrainy wezmą udział w organizowanym przez urząd marszałkowski Forum Europa-Ukraina, a podkarpaccy samorządowcy, przedstawiciele biznesu w Forum Inwestycyjnym „Zakarpacie - biznes w centrum Europy”. Ważnym punktem porozumienia są szkolenia dotyczące reformy administracji i pozyskiwania funduszy UE, jakie dla partnerów z Zakarpacia przeprowadzi urząd marszałkowski.

Dni Dobrosąsiedztwa zakończyły się w sobotę, ale na Zakarpaciu do niedzieli będą przebywać jeszcze podkarpaccy dziennikarze, którzy odwiedzą m.in. Użhorod. To też efekt współpracy obu regionów, wcześniej wiosną na Podkarpaciu gościła grupa przedstawicieli ukraińskich mediów.