190725 buffaloWłaśnie zakończyła się w Buffalo siódma już edycja Kongresu 60 MLN. Wydarzenie, skupiające od dwóch lat Polonusów z całego świata, tym razem po raz drugi już, dedykowane było w szczególności tym Polakom, którzy zamieszkują Buffalo. To jedno z wyjątkowych miejsc dla Polonii - porównywalny z Chicago ośrodek polskiego dziedzictwa, gdzie w 1944 r. środowiska polonijne założyły Kongres Polonii Amerykańskiej.

 

Kongres 60 MLN, to analityczne spojrzenie na dzisiejszą Polskę oczami Polonii, jak również Polaków mieszkających w kraju, na rozsianą po świecie polską diasporę. Celem licznych debat, paneli dyskusyjnych, a przede wszystkim pełnych pasji i sentymentów rozmów kuluarowych jest zbliżenie i współpraca na płaszczyznach gospodarczej i kulturowej. 

Delegacja z Podkarpacia odegrała podczas Kongresu rolę wyjątkową, przede wszystkim z uwagi na udział w niej Jacka Magdonia, przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wśród panelistów, ekspertów w swoich branżach, Podkarpacie reprezentowane było przez Stanisława Mazura, prezesa Centrum Medycznego MEDYK, Wojciecha Maternę, prezesa Klastra Informatycznego Polski Wschodniej, Sylwię Mazur, kierownik Sekcji Wsparcia Studentów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Ewelinę Nycz, dyrektor ds.Rozwoju i Promocji Produktu Stowarzyszenia Pro Carpathia, Tomasza Gulaka, pomysłodawcę projektu "Wyjdź przed Szereg" oraz Katarzynę Stachowicz, kierownik oddziału Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego.

Tak liczna reprezentacja ma swoje uzasadnienie w samej inicjatywie Kongresu, która to wywodzi się z Podkarpacia i wiąże się ściśle z Operatorem Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego G2A Arena. To tam, już pod koniec sierpnia br. odbędzie się kolejna, druga na Podkarpaciu, edycja Kongresu.

Szczególnymi gośćmi wydarzenia byli również przedstawiciele rzeszowskiego ratusza, związanego z Buffalo relacjami partnerskimi od prawie 45 już lat, na czele z wiceprezydentem Andrzejem Gutkowskim,

Obok licznych liderów środowisk polonijnych, w Kongresie znamienitą rolę odegrali Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Konsulowie Generalni RP w Nowym Jorku i Toronto, Maciej Golubiewski oraz Krzysztof Grzelczyk. 

Pobyt delegacji w Buffalo doskonale połączył merytorykę Kongresu z tak uroczystymi wydarzeniami jak obchody 100-lecia stosunków dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych, zwieńczonych uroczystym oświetleniem w polskich barwach narodowych Wodospadu Niagara, jak również barwna w polski folklor 81. Parada Pułaskiego. Również władze Hrabstwa Erie (Erie County) uhonorowały pobyt delegacji z Podkarpacia zaproszeniem na obrady Rady Hrabstwa oraz przyjęciem okolicznościowej Proklamacji. Rangę polonijnych wydarzeń podniósł też znacząco udział w nich Senatora Stanu Nowy Jork Timothy Kennediego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje serdeczność z jaką amerykańska Polonia przyjęła gości z Podkarpacia, regionu tak licznie reprezentowanego za oceanem, zarówno w historii jak i współcześnie. 

Wyjazd reprezentacji z Podkarpacia możliwy był dzięki dofinansowaniu z Projektu Promocji Gospodarczej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa relacja z wydarzenia na fb Kongres 60 mln.

Katarzyna Stachowicz
Departament Promoccji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej