Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wziął udział w oficjalnym otwarciu II międzynarodowego gastronomiczno-kolędniczego festiwalu „Wasilija” w Użgorodzie.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wraz z Konsulem Generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim, wziął  udział w spotkaniu z Przewodniczącym Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej Giennadijem Moskalem oraz przedstawicielami pozostałych delegacji zagranicznych, uczestniczących w wydarzeniu.

Mam nadzieję, że zapoczątkowane w zeszłym roku wspólnie z Zakarpaciem  Dni Dobrosąsiedztwa przyczynią się do intensyfikacji wzajemnych stosunków i pogłębiania wielopłaszczyznowej współpracy – podkreślił marszałek Ortyl w stolicy Zakarpacia.

Podczas festiwalu trwającego od 11 do 14 stycznia 2019 roku, zaprezentowało się ponad 120 producentów wina, miodu, serów i innych produktów regionalnych z całego Zakarpacia, a także innych obwodów ukraińskich. W wydarzeniu uczestniczyły ponadto delegacje i przedsiębiorcy z Węgier,  Słowacji, Rumunii, Niemiec, Macedonii oraz Polski, którą reprezentowało Województwo Podkarpackie.

Polskę reprezentowały podkarpackie winnice, należące do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Udział producentów wina z Podkarpackiego w stanowił jedno z zadań Programu wspólnych działań na 2019 rok podpisanego we wrześniu 2018 roku z Obwodem Zakarpackim.

W trakcie wydarzenia na scenie głównej występowały chóry oraz grupy kolędników z Obwodu Zakarpackiego, Rumunii oraz Węgier.

12 stycznia zaproszeni goście oraz mieszkańcy Zakarpacia wzięli udział w tradycyjnym świątecznym korowodzie, prowadzącym od miasteczka festiwalowego do „starej wsi”, w której każdy z 13 rejonów obwodu zaprezentował swoje dziedzictwo i osobliwości kulturowe.

Justyna Róg
Oddział współpracy międzynarodowej
Kancelaria Zarządu UMWP