181012 karpackie2Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy, którego hasłem przewodnim było: „Karpaty – wspólna przestrzeń społeczno-gospodarcza u progu nowych wyzwań” odbyło się 11 października br. w Rzeszowie. Wydarzenie zostało otwarte przez marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, a zarząd województwa reprezentował na nim członek zarządu Piotr Pilch. Obecna była również poseł Krystyna Wróblewska, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, a także przewodniczący Sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Cypryś.

- Z perspektywy parlamentarnej, władz każdego państwa wchodzącego w skład Euroregionu Karpackiego, naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. To pojęcie bezpieczeństwa może odnosić się do wszystkich obszarów działalności: od sfery ochrony kultury, przyrody i środowiska, aż po twardą gospodarkę i politykę czy bezpieczeństwo rozumiane dosłownie – powiedział w swym wystąpieniu otwierającym Forum marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Główną ideą Forum jest stworzenie możliwości analizy, dyskusji, wymiany poglądów oraz zaprezentowania stanowisk i planów związanych z budową wielowymiarowego, międzynarodowego partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru Karpat. W Forum biorą udział politycy, naukowcy, szefowie jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Tegoroczne Forum było również doskonałą okazją do dokonania bilansu 25-lecia funkcjonowania Euroregionu Karpackiego, jak również przeglądu aktualnych inicjatyw karpackich na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz przedstawienia planów rozwoju współpracy na kolejne lata.

Wiodącymi tematami tegorocznego Forum były: rola turystyki i marki „CARPATHIA” w integracji obszaru Karpat, ochrona środowiska i rola obszarów chronionych w stymulowaniu rozwoju Karpat na poziomie lokalnym oraz rola nowoczesnych technologii i innowacji w zarządzaniu procesami rozwojowymi.

Tekst Magdalena Szpytma, Daniel Łyszczek
Foto Daniel Łyszczek
Kancelaria Zarządu UMWP