5 marca 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Nabór jest uruchomiony dla dwóch osi Programu:

II osi priorytetowej: Zrównoważony transport transgraniczny cel szczegółowy: Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.

III osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Okres trwania naboru: 5 marca - 30 kwietnia 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie:

https://pl.plsk.eu/ogloszenie-o-naborze