171024 plbyuaW Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca ostatni rok działalności Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. Zaprezentowano także plany na kolejne 12 miesięcy. Spotkanie odbyło się tuż po ogłoszeniu wyników naboru projektów w celu tematycznym DZIEDZICTWO – cieszącym się największym zainteresowaniem wnioskodawców z trzech państw. W konferencji brał udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak.

 

Konferencję Roczną poprzedziło spotkanie z dziennikarzami, w którym udział wziął wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, dyrektor dep. Współpracy Terytorialnej Min Rozwoju Rafał Baliński, dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller oraz Paweł Słowikowski - kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Otwierając spotkanie, Adam Hamryszczak nawiązał do rozstrzygnięcia naboru projektów w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO.

 - Zainteresowanie tym obszarem było bardzo duże. Możliwość wsparcia otrzymało siedemnaście projektów. Kwota, która zostanie przekazana przekracza 33 mln euro. To jest jednak dopiero początek. Jesteśmy na etapie rozgrzewki, a zespół jest przygotowany do biegu długodystansowego – mówił w Rzeszowie reprezentant Ministerstwa Rozwoju – We wrześniu przyszłego roku planujemy kolejny nabór w ramach tego celu, tym razem skierowany on będzie na tzw. projekty miękkie, w ramach których będzie można otrzymać kilkadziesiąt tys. euro dofinansowania – dodał.

Do rozstrzygnięcia naboru doszło 17 października w Mińsku. Dofinansowanie ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina otrzyma 17 projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Kolejne 64 znalazły się na liście rezerwowej. Z terenu województwa podkarpackiego wybranych zostało 5 projektów. 
O wynikach naboru pisaliśmy:
http://www.podkarpackie.pl/index.php/wspopraca-midzynarodowa/aktualnoci/5612-pierwsze-projekty-z-programu-polska-bialorus-ukraina-wybrane-do-wsparcia

 

Wiceminister Hamryszczak mówił także o planach na kolejny rok.

- Musimy teraz wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy dobrze przygotować się do następnego etapu prac, polegających na m.in. na wyborze kolejnych projektów. Mam na myśli niezwykle ważne dla pogranicza dziedziny, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem, dostępnością komunikacyjną, infrastrukturą drogową oraz ochroną zdrowia – wyliczał.

Na pytanie o obszary, na które w ramach programu PL-BY-UA skierowano najwięcej pieniędzy odpowiadał dyrektor dep. Współpracy Terytorialnej Min Rozwoju Rafał Baliński.

 - Mamy porównywalną wartość przeznaczonych środków finansowych na promocję kultury i dziedzictwa narodowego oraz szeroko rozumianego priorytetu dot. bezpieczeństwa publicznego. Część budżetu zostanie skierowana na poprawę dostępności komunikacyjnej w ramach projektów konkursowych. Porównywalna ilość środków zostanie przeznaczona na poprawę efektywności infrastruktury granicznej. Jedna trzecia funduszy, już na etapie programowania została przypisana na projekty pozakonkursowe, czyli tzw. duże projekty infrastrukturalne, w których budżet przekracza 2,5 mln euro dofinansowania – tłumaczył Rafał Baliński.

Pytany przez dziennikarzy o przyszłość programu PL-BY-UA, Adam Hamryszczak mówił o działaniach podejmowanych przez polski rząd, wspominając o negocjacjach poprzedzających kolejną perspektywę finansowa. Przekonywał, że dobre wyniki projektów, w ramach Programu będą dodatkowym atutem podczas rozmów z Komisją Europejską. Nawiązał też do innych programów, ważnych z punktu widzenia Podkarpacia. Przekonywał, że polska strona będzie starała się nie tylko utrzymać program Polska Wschodnia, ale także dążyć do rozszerzenia Programu na kolejne regiony. Potwierdził, że stan wdrażania tego programu osiągnął poziom ok. 50% kontraktacji.

Do Rzeszowa na konferencję podsumowującą dotychczasowe działania w ramach programu PL-BY-UA, przyjechało kilkuset delegatów z trzech państw. Województwo Podkarpackie reprezentowała z-ca dyr. departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Maria Michur-Ziemba. Rzeszowski oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego reprezentowała kierownik jednostki - Alicja Wosik.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe