Ambasador Republiki Słowackiej Dušan Krištofík przyjechał na Podkarpacie, aby wziąć udział w obchodach Dnia Republiki Słowackiej. Z tej okazji m.in. otwarto wystawę w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, a w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona współpracy biznesowej i turystycznej Polski oraz Słowacji.

Konferencję tematyczną z udziałem panelistów i zaproszonych gości poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wzięli: marszałek Władysław Ortyl, Ambasador Republiki Słowackiej Dušan Krištofík, wojewoda Ewa Leniart oraz konsul honorowy Adam Góral.

Rozpoczynając konferencję prasową marszałek Ortyl powiedział:

Nasza współpraca ze Słowacją ma kilkunastoletnią historię i obszary tej współpracy stale się poszerzają. Takim naturalnym obszarem jest Program Operacyjny Polska-Słowacja, który niesie bardzo dużo projektów z zakresu infrastruktury, dziedzictwa kulturowego, turystyki czy ochrony środowiska.

Marszałek mówił też, że oprócz turystyki szczególnie ważny jest obszar współpracy dotyczący infrastruktury komunikacyjnej, powstania drogi ekspresowej S-19 i Via Baltica.

Cieszymy się, że taką samą wagę do rozwoju tej infrastruktury przykłada strona słowacka – mówił marszałek Ortyl, dodając, że równie ważne są zabiegi o strategię karpacką, gdyż Karpaty są ważnym elementem łączącym Podkarpacie z Krajem Preszowskim i Koszyckim.

Ambasador Republiki Słowackiej za najbardziej istotne obszary współpracy uznał te, które wymienił marszałek. Szczególną uwagę zwrócił na wspólne dążenia w zakresie utworzenia euroregionu karpackiego.

Słowacja dała już wsparcie polityczne dla utworzenia euroregionu karpackiego. I mamy nadzieję, że teraz ta współpraca otrzyma nową dynamikę – mówił ambasador  Dušan Krištofík.

Polsko-słowackie relacje chwaliła również wojewoda Ewa Leniart:

Parter słowacki jest dla nas partnerem bardzo ważnym. Jest partnerem wiarygodnym, a nasze relacje układają się bardzo dobrze na wielu płaszczyznach. Te relacje są doskonałe. Życzylibyśmy sobie, aby połączyła nas droga S-19, która sprawiłaby, że zarówno  relacje gospodarcze, jak i wymiana kulturowa mogłyby być zintensyfikowane – mówiła wojewoda.

Konsul honorowy Adam Góral mówił o swoich biznesowych kontaktach ze Słowacją, chwaląc rzetelność partnera:

Dziękuję panu ambasadorowi za to jak zostaliśmy przez Słowaków przyjęci, jak się czujemy z wami bezpiecznie i za to co razem robimy – mówił konsul honorowy Adam Góral.

Po briefingu prasowym odbyła się konferencja: „Słowacja- ważny partner biznesowy i turystyczny Polski”, podczas której zaplanowano dwa seminaria tematyczne: ekonomiczne i turystyczne.

 

Galeria 1

Galeria 2

Monika Konopka
Fot. M.Mielniczuk (Galeria 1), S.Kieszkowski (Galeria 2)
Biuro prasowe UMWP