Jak dobrze realizować wspólne projekty transgraniczne finansowane ze środków unijnych? To główny temat odbywającego się w Rzeszowie Forum, w którym biorą udział przedstawiciele z Polski i Słowacji. Podczas dwóch dni, 5-6 czerwca, uczestnicy  będą mieć nie tylko okazję na rozmowy, ale także na pozyskanie partnerów.

W Forum bierze udział ponad 200 partnerów z Polski  i Słowacji. W otwarciu uczestniczył także Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Organizowane w Rzeszowie forum służy budowaniu dobrych relacji partnerskich z naszymi partnerami ze Słowacji, ale także pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami czy to  organizacji pozarządowych, samorządów, działających na terenie Polski i myślących o realizacji programów transgranicznych które odpowiadałyby wspólnym potrzebom i wyzwaniom – mówił wiceminister Adam Hamryszczak, zachęcając do udziału w programie Interreg Polska-Słowacja.

Pieniędzy, które pozostały w programie jest już niewiele. Program jest wdrażany z sukcesami, nastąpiło znaczne przyspieszenie, jeżeli chodzi o kontraktację, o wdrażanie programu i obecnie mamy do wydatkowania kwotę 56 mln euro, a budżet wynosił 155 mln. euro – dodał wiceminister A. Hamryszczak. Wiceminister przedstawił także podczas forum plan naboru wniosków w poszczególnych obszarach.

To spotkanie jest bardzo ważne i potrzebne, gdyż ze strony słowackiej i polskiej spotykają się osoby pracujące w samorządach, ale też i w organizacjach pozarządowych, dzięki temu będą wypracowane najlepsze pomysły, najlepsze projekty, które skierowane będą do naszych mieszkańców -  mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Forum to przestrzeń wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe projekty transgraniczne, które mogą uzyskać finansowanie z Programu Interreg Polska-Słowacja 2014  -2020.  Forum to także okazja do znalezienia partnera projektowego oraz poznania nowych trendów rozwojowych  na polsko – słowackim pograniczu.

Organizatorem Forum jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska-Słowacja. Spotkanie jest prowadzone aktywną i angażującą metodą Open Space, dzięki której każda osoba będzie miała szansę na:

-  wzięcie udziału w kilku dyskusjach tematycznych;

-  zweryfikowanie swojego pomysłu na projekt i współpracę transgraniczną;

-  bezpośrednią rozmowę z innymi uczestnikami i zyskanie nowych partnerów;

- zainspirowanie się i swojej organizacji nowymi pomysłami.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP