Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz wicemarszałek Bogdan Romaniuk wzięli udział w otwarciu siedziby Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. To kolejna ważna instytucja, która lokuje się na Podkarpaciu – powiedział podczas otwarcia wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Rzeszów, ul. Poniatowskiego 6 – pod takim adresem od 30 marca mieści się siedziba Oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Oddział został powołany do życia w grudniu 2016 r., do tej pory działał w urzędzie marszałkowskim. Teraz będzie przyjmował wnioskodawców w nowym miejscu.

Kiedy myślimy o dobrej współpracy transgranicznej to nie widzimy lepszej okazji jak to, by kraje które mają wspólną granicę podczas wspólnego programu mogły realizować wspólnie przedsięwzięcia ważne dla danych regionów. Możemy wtedy mówić o wspólnej polityce, bezpieczeństwie, o inwestycjach w dziedzictwo kulturalne czy komunikację, tak jak ten program posiada cztery cele tematyczne, w których te inwestycje mają przede wszystkim poprawić byt mieszkańców – mówił podczas otwarcia siedziby wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Wicemarszałek podziękował w imieniu własnym oraz marszałka W. Ortyla za decyzję ministerstwa o ulokowaniu siedziby oddziału programu właśnie w Rzeszowie.

To jest ważna decyzja dla województwa podkarpackiego, to kolejna ważna instytucja, która lokuje się w Rzeszowie na Podkarpaciu – dodał wicemarszałek Romaniuk. 

- Jesteśmy w ważnym miejscu i ważnym momencie dla powodzenia programu – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak rozpoczynając swoje wystąpienie podczas otwarcia siedziby oddziału. Przedstawił też dane dotyczące realizacji Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

W grudniu tego roku zakończył się pierwszy etap naboru wniosków, otrzymaliśmy łącznie 749 koncepcji projektowych dotyczących dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dostępności pogranicza, a także wspólnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i zarządzania granicami – mówił wiceminister Adam Hamryszczak.

Jak poinformował wiceminister w marcu komisja rekomendowała 162 projekty w zakresie dziedzictwa oraz 172 dotyczące bezpieczeństwa. 58 z nich złożyły instytucje z województwa podkarpackiego. Wnioskodawcy, którzy złożyli koncepcje w ramach dwóch pozostałych obszarów: dostępność i granice, poznają wyniki pierwszego etapu naboru pod koniec maja.

Łącznie do decydującego etapu naboru zaprosiliśmy projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania przekraczającej pół miliarda euro. Rekomendowane projekty to 195 inicjatyw polsko-ukraińskich, 114 polsko-białoruskich oraz 25 trójstronnych – poinformował wiceminister Hamryszczak podczas otwarcia siedziby oddziału w Rzeszowie.

Ze względu na ogromne zainteresowanie wnioskodawców tematyką naboru oraz wysoką jakość projektów pula środków dostępna w ramach naboru dla obszarów: dziedzictwo i bezpieczeństwo  została maksymalnie zwiększona z 28 mln euro do 56 mln euro.

Oznacza to tym samym, że więcej projektów będzie mogło liczyć na dofinansowanie w tym naborze. Przyspieszy to także realizację programu – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Kierownikiem Oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina jest Alicja Wosik, która podczas otwarcia mówiła o zadaniach, jakie stoją przed jej zespołem. Oddział będzie się zajmował głównie organizacją szkoleń dla wnioskodawców w całej Polsce Wschodniej, promocją i prezentacją programu oraz konsultacjami dla beneficjentów.

Szkolenia obejmują zarówno formy stacjonarne czyli tu w siedzibie będziemy udzielać konsultacji na miejscu, ale także konsultacji mailowych i telefonicznych. Nasz oddział ma prowadzić szkolenia dla wszystkich województw Polski Wschodniej – od Suwałk po Bieszczady. A więc dostęp do informacji ma być jednakowy dla mieszkańców województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego – tłumaczyła Alicja Wosik, dodając, że oddział będzie też organizował szkolenia wyjazdowe i promował program oraz jego efekty.

Dotychczas oddziały jak ten w Rzeszowie funkcjonowały na Białorusi i Ukrainie - w Brześciu i we Lwowie. Polscy beneficjenci mieli do dyspozycji tylko sekretariat w Warszawie. Teraz – dzięki oddziałowi w Rzeszowie będą mieć większą dostępność do informacji i szkoleń.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Wideo: Sebastian Kieszkowski

Biuro prasowe UMWP