170307 edgar„Dzień Europejskiego Przemysłu” - to zorganizowane przez Komisję Europejską spotkanie kluczowych graczy, kształtujących globalne trendy przemysłowe z decydentami wysokiego szczebla, podczas którego dyskutowano na temat przyszłości europejskiego przemysłu. Nie brakowało polskich akcentów. W panleu dot. transformacji przemysłowej w regionach, wziął udział przedstwiciel Podkarpacia. 

Wydarzenie otworzyła wiadomości wideo od przewodniczącego Komisji Jean-Claudea Junckera oraz wystąpienie komisarz Elżbiety Bieńkowskiej odpowiedzialnej za rynek wewnętrzny, przemysł, MŚP i przedsiębiorczość.
Innymi polskimi akcentami tego dnia, był udział w panelu dot. obecnej sytuacji europejskiego przemysłu byłego premiera RP, Jerzego Buzka, obecnie przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, oraz udział przedstawiciela woj. podkarpackiego w Brukseli, Edgara Szewczyka, w panelu dot. transformacji przemysłowej w regionach europejskich.

Zaproszenie do zaprezentowania drogi jaką przeszło województwo podkarpackie w ostatnich latach było formą uznania przez Komisję Europejską wysiłków samorządu na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego opartego na inteligentnych specjalizacjach.

Przedstawiciele tradycyjnych oraz nowych, przełomowych sektorów przedstawiali swoje poglądy na temat przyszłości ich działalności. Przedsiębiorcy, innowatorzy, start-upy oraz przedstawiciele społeczności tech dzielili scenę z kluczowymi przywódcami politycznymi UE, w tym wiceprzewodniczącym Komisji Jyrki Katainenem i komisarzem Carlosem Moedasem  odpowiedzialnym za badania i innowacje. Nie zabrakło też Przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markuli, prelegentów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Parlamentu Europejskiego, Business Europe oraz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Podkarpacki akcent na europejskiej scenie to dowód na to, że samorząd województwa przyjął właściwą strategię rozwoju i osiąga dostrzegalne sukcesy w jej wdrażaniu.

Więcej informacji o wydarzeniu na http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063

Edgar Szewczyk
Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli