Od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.
W załączeniu szczegółowe informacje oraz formularz poszukiwania partnera.

Marek Rainer
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej