140303 herb 108x72Poniżej zamieszczamy treść oraz skan pisma skierowany do Oleksandra Hanuszczyna, Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej w związku z grudniowym apelem rady oraz w odniesieniu do wydanego zakazu wjazdu na teren Ukrainy dla prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.

 

                                                                                               Pan

                                                                                              Oleksandr Hanuszczyn

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                              Lwowskiej Rady Obwodowej

 

 

 

           

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizując współpracę międzynarodową, za priorytetowy jej kierunek uznaje rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą opartych na obustronnym poszanowaniu relacji. Województwo Podkarpackie prowadzi sformalizowaną współpracę z pięcioma obwodami ukraińskimi tj. lwowskim, iwano-frankiwskim, tarnopolskim, odeskim oraz wołyńskim na podstawie porozumień o współpracy międzyregionalnej.

Dla Województwa Podkarpackiego, Ukraina jest jednym z najpoważniejszych partnerów zagranicznych. Zacieśnianie wzajemnych kontaktów i kooperacja na wielu płaszczyznach ma służyć nie tylko rozwojowi społeczno - gospodarczemu naszych regionów, lecz także ma stanowić drogę do poznania i lepszego zrozumienia wzajemnych relacji obywatelskich.

Dlatego też, po raz kolejny Zarząd Województwa Podkarpackiego, na którego czele stoję przyjął z niepokojem informację, o aktach wandalizmu i chuligaństwa do których doszło w ostatnim czasie. Złowrogie incydenty w naszym kraju zawsze spotykały się z naszym sprzeciwem i dezaprobatą. Z uznaniem przyjmujemy natomiast fakt, że ukraińska strona potępia podobne zachowania i akty wandalizmu jakie wydarzyły się w Hucie Pieniackiej. Wszelkie tego typu formy po polskiej oraz po ukraińskiej stronie, zorganizowane przez tzw. "nieznanych sprawców" mają na celu poróżnienie Polaków i Ukraińców poprzez uwypuklenie trudnych faktów z naszej wspólnej historii.

Dzieje Polski i Ukrainy na przestrzeni wieków splatały się wielokrotnie. Pamięć o nich jest konieczna, choćby dlatego aby nigdy więcej już się nie powtórzyły. Pamięć o przeszłości nie powinna przeradzać się w nienawiść, miłość do ojczyzny nie może usprawiedliwiać gloryfikacji oprawców, a historia nie może być usprawiedliwieniem, czy pretekstem do aktów przemocy czy też wandalizmu.

Zarówno Polska jak i Ukraina w ostatnich latach piszą zupełnie nowe karty historii. Obydwa kraje poczyniły duże postępy, wiele też przeszły. Ukraina wciąż znajduje się w stanie wojny. Jako Zarząd Województwa Podkarpackiego apelujemy, aby odrzucić niepotrzebne emocje i nie ulegać prowokacjom. Zwracamy się także o zachowanie rozwagi w podejmowaniu jakichkolwiek działań w tym zakresie. Ostatnie personalne ograniczenia w stosunku do Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy, utrudniają dalszy dialog oraz są dla nas niezrozumiałe.

 

 

Warto podtrzymywać to co dobre w dotychczasowych wzajemnych stosunkach. Takim przykładem jest rozpoczynające się niespełna za dwa dni Forum Europa-Ukraina w Jasionce k. Rzeszowa. Dobrym wzorcem jest też współpraca Samorządu Województwa Podkarpackiego z Obwodem Lwowskim. Mam tutaj na myśli między innymi przygotowywanie szkoleń dla rodzącego się samorządu na Ukrainie, pomoc naszych szpitali i lekarzy dla osób poszkodowanych po krwawych wydarzeniach na Majdanie, czy też organizacja pobytu dzieci i rodzin żołnierzy walczących na wschodzie Ukrainy. Oczekujemy także na zaplanowane na ten rok wspólne przedsięwzięcia.

Odnosząc się jednak do otrzymanego apelu prezydium Lwowskiej Rady Obwodowej, zapewniam po raz kolejny o swoim sprzeciwie wobec aktów wandalizmu, chuligaństwa i agresji wymierzonych przeciwko mniejszości narodowej i obywatelom Ukrainy. Incydenty naruszające prawa godności obywateli naszych państw budzą ogromną obawę. Do niepokojących zachowań dochodzi, po obu stronach granicy, czego wyrazem było zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej.

Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę zapewnić, że napływające do mnie informacje o złowrogich incydentach, zawsze spotykają się z moją oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego reakcją zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Ponadto chcę zadeklarować, że Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmie stosowne stanowisko, które po uzgodnieniu z Klubami Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostanie przekazane pod obrady sesji Sejmiku. 

W naszym wspólnym interesie jest zachowanie dobrych kontaktów, współdziałanie i rozwijanie współpracy, bo wspólnymi siłami możemy wiele zyskać.

Wyrażając nadzieję na dalszą pozytywną współpracę między naszymi regionami, pozostaję

 

Do wiadomości:

- Wojewoda Podkarpacki,

- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

- Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo Zarządu.pdf)Pismo Zarządu.pdf840 kB