urzad ueKomitet Monitorujący program Interreg Europa zatwierdził do dofinansowania 66 projektów złożonych w drugim naborze. Wszystkie projekty zostały zatwierdzono warunkowo, co oznacza, że między innymi mogą zmienić się budżety poszczególnych wniosków. Obecnie łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane projektom z drugiego naboru wynosi ponad 89 mln euro. 

 Informacja na temat zatwierdzonych projektów jest dostępna na stronie programu: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/  
Projekty z polskim udziałem:
1. Circe
2. ClusterFY
3. CRinMA
4. Cult-RInG (z udziałem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)
5. DEMO-EC
6. Design 4 Innovation
7. ECOWASTE 4 FOOD
8. EIS
9. ELISE
10. EMPOWER
11. ENERSELVES
12. FFWD EUROPE
13. GPP4Growth
14. Green Screen (z udziałem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego)
15. Innova Foster
16. ITHACA
17. MOLOC
18. RCIA
19. REBORN
20. RELOS3
21. REMIX
22. SCHOOL CHANCE
23. STOB regions


Komitet Monitorujący podjął także decyzję o terminie trzeciego naboru wniosków: 1 marca - 30 czerwca 2017 roku. Nabór będzie otwarty we wszystkich priorytetach.