Zapraszamy do udziału w Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w Lublinie w dn. 28 września 2016 r. (hotel Luxor). Forum skierowane jest do wszystkich instytucji z obszaru objętego Programem, zamierzających złożyć wniosek w ramach pierwszego naboru wniosków, który zostanie otwarty już 11 października br. Forum będzie umożliwiało znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji projektu oraz omówienie kolejnych kroków w celu złożenia projektu w ramach naboru.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu: http://pl-by-ua.eu/pl,news,199