Wspólne projekty współpracy transgranicznej, wymiana doświadczeń, szkoleń, spotkania ekspertów i dziennikarzy to główne założenia podpisanego dziś protokołu wykonawczego do porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim a obwodem lwowskim. Uroczyste żłożenie podpisów było najważniejszym punktem drugiego dnia V Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa".

Swoje podpisy złożyli Oleh Syniutka - Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkaprackiego. W protokole określone są najważniejsze wspólne działania obu stron na 2017 rok. Będzie to m.in. zwołanie grupy roboczej ds. przygotowania wspólnych projektów współpracy transgranicznej, organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń dla społeczności lokalnych obwodu lwowskiego w kwestiach wprowadzenia reformy samorządów lokalnych, organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego. W 2017 roku na Podkarpacie przyjadą  dziennikarze z obwodu lwowskiego, a z podobną wizytę studyjną na Ukrainę wybiorą się polscy przedstawiciele mediów. Pewnym podsumowaniem wspólnych działań będzie wspólna organizacja kolejnej, VI edycji Polsko – Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa” we Lwowie. 

Za koordynację działań odpowiadają Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Departament Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego.

- To bardzo ważne porozumienie. Chcemy wraz z przyjaciółmi ze Lwowa pokazać, że potrafimy wspólnie dużo zrobić. Chcemy patrzeć na te sprawy, które nas łączą, a jest ich bardzo dużo, szczególnie w kwestiach współpracy transgranicznej. Rozpoczyna się właśnie bardzo ważny program Polska-Ukraina-Białoruś. Przed nami wiele wspólnej pracy i jestem pewien wiele radosnych jej wspólnych efektów – powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

Marszałek dodał, że w październiku w Rzeszowie odbędzie się konferencja Ministerstwa Rozwoju nt. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa połączona ze spotkaniem potencjalnych partnerów projektowych ramach nowego konkursu wspomnianego Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA .

Drugi dzień festiwalu miał charakter merytoryczny, ale nie zabrakło akcentów kulturalnych. Dyskusje, prezentacje i wspomniane parafowanie protokołu wypełniły Forum Partnerstwa. Marszałek Władysław Ortyl był panelistą w dyskusji  „Obywatele mają głos - formy i mechanizmy partycypacji obywatelskiej w miastach i regionach”, a jej moderatorem był Kamil Czyż z-ca dyrektora Departamentu Promocji w UM Rzeszów. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wypowiadał się podczas panelu „Pomysł na przestrzeń – problemy kształtowania przestrzeni publicznych” 

W wieczornym koncercie wystąpiły polskie zespoły. Podkarpacie reprezentowała grupy Strefa 50 oraz Trio- X z Przemyśla. Ponadto zaprezentowały się SERENCZA (woj. Małopolskie) i Mohipisian (Lublin).

 

tekst/fot./wideo
Tomasz Leyko
rzecznik prasowy UMWP