160902 lwowWe Lwowie rozpoczęła się już piąta edycja Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa. W imprezie jak zwykle bierze udział reprezentacja samorządu województwa z marszałkiem Władysławem Ortylem, jak również podkarpackie miasta i instytucje.

 

Oficjalne otwarcie odbyło się na podwórzu lwowskiego ratusza. 

- Festiwal to bardzo cenna inicjatywa, warto się tu promować - stąd też wspólne stoisko województwa podkarpackiego i Spółki Lotniskowej Rzeszów-Jasionka. Liczymy na rozwój współpracy z Ukrainą na tle gospodarczym. Jutrzejszy dzień będzie miał charakter bardziej merytoryczny, podczas paneli  wymienimy się doświadczeniami - powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

 

Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy festiwalu mogli zwiedzać bogate stoiska promocyjne przygotowane przez uczestników na lwowskim rynku. Odbyło się też otwarcie wystawy prezentującej Kaplicę Trójcy Świętej w Zamku Lubelskim, która jest jedną z najcenniejszych pamiątek o znaczeniu międzynarodowym, miejsce spotkań dwóch kultur – Łacińskiego Zachodu i Bizantyjskiego Wschodu.  Pierwszy dzień festiwalu zakończył koncert zespołów z polskich miast i województw

Festiwal dzięki swej wielopoziomowej formule pozwala nie tylko na promocję miast i regionów, lecz także staje się impulsem do nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych, a przez to do lepszego poznania i zrozumienia naszych kultur. Jego organizatorami są: Konsulat Generalny RP we Lwowie, Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada Obwodowa i Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. 

Podkarpacie jest bardzo widoczne podczas trzydniowej imprezy. Oprócz samorządu województwa reprezentowane jest przez samorządy Przemyśla, Stalowej Woli i Rzeszowa a także przez Port Lotniczy w Jasionce. Województwo podkarpackie włączyło się w realizację kulturalnego programu Festiwalu, poprzez zapewnienie występu zespołu Strefa 50 i organizację stoiska promocyjnego.

Polskę reprezentują również województwa lubelskie, lubuskie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie oraz miasta Lublin, Łódź, Radom, port lotniczy w Radomiu, a także Polska Organizacja Turystyczna. 

Sobota będzie dniem bardziej merytorycznym. podwórze Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej będzie miejscem Forum Partnerstwa podczas którego zaplanowano 4 panele dyskusyjne. Jutro nastąpi również podpisanie Protokołu Wykonawczego pomiędzy Obwodem Lwowskim a Województwem Podkarpackim do Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim, określające plan działań na następny rok. Do realizacji przyjęto takie zadania jak np. organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń dla społeczności lokalnych obwodu lwowskiego w kwestiach wprowadzenia reformy samorządów lokalnych czy szkoleń dla partnerów z Ukrainy w dziedzinie rozwoju rolnictwa.Tomasz Leyko 
rzecznik prasowy UMWP