160524 kolejO tym, jak rozwijać ruch turystyczny w Bieszczadach i w jaki sposób promować przewozy pasażerskie w obszarze przygranicznym Polski i Słowacji, dyskutowali dziś samorządowcy i przedstawiciele administracji rządowej na Słowacji. Okazjonalny szynobus, który wyruszył ze stacji kolejowej w Zagórzu do Medzilaborec miał pokazać atuty i potencjał turystyczny Podkarpacia i Kraju Preszowskiego. W rozmowach uczestniczył marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Maria Kurowska.

Okazją do dyskusji jest wyjazdowe posiedzenie komisji Infrastruktury Sejmu RP, poświęcone założeniom programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Wczoraj komisja obradowała w Zagórzu, dziś druga część posiedzenia ma się odbyć w Sanoku.

W rozmowach w Medzilaborcach, oprócz marszałka Władysława Ortyla udział wzięli także Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa, posłowie z Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz przedstawiciele PKP PLK i spółki Przewozy Regionalne. Stronę słowacką reprezentowali Peter Chudik – predseda Kraju Preszowskiego, Vladislav Visnowsky – burmistrz Miasta Medzilaborce, Milan Bajaj - starosta Powiatu Medzilaborce i Alena Blichova – z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.

Na spotkaniu w Medzilaborcach strona słowacka prezentowała projekt „Szlak Szwejka”, biegnącego z Rzeszowa przez Zagórz, Medzilaborce, Koszyce, Użhorod do Miskolca.

Peter Chudik – predseda Kraju Preszowskiego wyraził zadowolenie, że strona polska jest zainteresowana rozwojem połączeń kolejowych ze Słowacją. Mówił, że to wizyta przełomowa, jednocześnie wyraził nadzieję na dalszy rozwój współpracy.

Marszałek Władysław Ortyl również potwierdził, że to historyczna chwila, wyraził też przekonanie, że współpraca polsko-słowacka doprowadzi do przywrócenia połączeń kolejowych:

- Chcielibyśmy, aby ten nasz dzisiejszy przyjazd realnie przełożył się na uruchomienie pasażerskich połączeń kolejowych między Podkarpaciem, a Krajem Preszowskim. Myślę, że dzisiaj będąc tu z delegacją rządową i z delegacjami samorządowymi, jaśniej i czytelniej patrzymy na przyszłość tych połączeń. Ze swojej strony będziemy starali się pokonać wszystkie problemy, które stoją na przeszkodzie do uruchomienia regularnych przewozów. Pomysł przyjazdu tu szynobusem zrodził się bardzo spontanicznie i bardzo dziękuję za to spotkanie. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że będziemy dążyć do tego, abyśmy mogli częściej tu przyjeżdżać i oczywiście przyjeżdżać koleją – mówił marszałek.

Po oficjalnych rozmowach, minister Andrzej Adamczyk, marszałek Władysław Ortyl, predseda Peter Chudik i poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, złożyli podpisy pod dokumentem inicjującym przywrócenie połączeń kolejowych między Łupkowem a Medzilaborcami. Kolejny krok w celu przywrócenia tych połączeń należy do Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej.

Połączenie kolejowe z Łupkowa na Słowację zostało uruchomione w 1999 roku. Nastąpiło to po 56 latach przerwy, kiedy to w 1943 roku tunel kolejowy biegnący pod przełęczą Łupkowską został zaminowany i wysadzony. Od 11 marca 2011 roku na wniosek Kolei Słowackiej oraz Ministerstwa Infrastruktury, które było organizatorem przygranicznych połączeń podjęto decyzję o likwidacji połączeń w relacji Medzilaborce – Łupków. Faktycznie pociągi kursowały do końca 2010 roku.

Obecnie między Polską a Słowacją praktycznie nie funkcjonują regularne przewozy osób publicznym transportem zbiorowym. Paradoksalnie, pomimo zniesienia granic i otwarcia przepływu osób, przewozy autobusowe, jak i kolejowe między naszymi krajami zamarły. Zlikwidowano niemal wszystkie połączenia kolejowe, np. przez przejście graniczne w Muszynie i Łupkowie nie kursuje ani jeden pociąg pasażerski.

Skutecznym rozwiązaniem tego problemu byłoby zawarcie polsko-słowackiej umowy międzynarodowej, na mocy której lokalne transgraniczne połączenia autobusowe i kolejowe (w tym połączenia użyteczności publicznej) byłyby traktowane jako połączenia krajowe w przypadku wykonywania ich do pierwszej (wyznaczonej szczegółowo w umowie) miejscowości przygranicznej po drugiej stronie granicy.

Tekst/fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP