Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Paul W. Jones przebywał z oficjalną wizytą w województwie podkarpackim. Podczas spotkania z marszałkiem Władysławem Ortylem oraz Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart rozmawiano m.in. o przygotowaniach do I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce.

Wizyta miała miejsce w dniach 22-23 kwietnia. Tematem rozmów była także idea utworzenia Ponadregionalnego Centrum Logistycznego oraz związane z nim starania uruchomienia Transatlantyckich połączeń CARGO. Mówiono także o otwartym niedawno Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Pierwszym punktem programu pobytu Ambasadora USA na Podkarpacia była wizyta w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu, stąd powiązaniom gospodarczo - handlowym Województwa Podkarpackiego z Ameryką Północną poświęcono najwięcej uwagi. Marszałek W. Ortyl i wojewoda E. Leniart  wyrazili swoje zadowolenie z faktu, iż do grona znanych korporacji z USA, obecnych na Podkarpaciu dołączył Lockheed-Martin, lider w branży obronnej w Stanach Zjednoczonych przejmując PZL Mielec. Rozmawiając o Dolinie Lotniczej, wskazując źródła jej sukcesu, marszałek wspomniał także o pozostałych klastrach funkcjonujących w Województwie Podkarpackim. Ambasadora interesowały ponadto obecne relacje Podkarpacia z Ukrainą. Paul Jones ma bogatą wiedzę w zakresie spraw europejskich. W latach 2013-2015 jako główny zastępca asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji odpowiadał za wszelkie aspekty polityki amerykańskiej i działań USA w Europie, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji i Ukrainy.

W podróży służbowej na Podkarpacie ambasadorowi towarzyszyli Konsul Generalny USA w Krakowie Walter Braunoholer oraz Konsul ds. Politycznych i Ekonomicznych Andrew Caruso.

Wydarzenia związane z muzeum można śledzić również tutaj - oficjalnej stronie muzuem na Facebooku.

Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu