160228 europaW ostatni weekend odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat”, organizowanej z inicjatywy Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Zarząd województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. W jego ramach odbyły się sesje w Krynicy, Krasiczynie, Przemyślu oraz na Ukrainie. Konferencje mają charakter międzynarodowy, biorą w nich udział przedstawiciele parlamentów narodowych i administracji rządowej m.in. Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier Rumunii, Serbii a także liczne grono reprezentantów samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych. Dzięki tak znaczącej politycznie i zarazem różnorodnej reprezentacji, cykl spotkań w ramach „Europy Karpat” stanowi ważne forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się problematyką rozwoju obszarów górskich oraz współpracą całego makroregionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Podczas tegorocznej edycji  „Europy Karpat” Marszałek Władysław Ortyl moderował panel zatytułowany „Karpaty – płaszczyzny współpracy”. Poświęcony był on inicjatywom i projektom z zakresu szeroko rozumianej współpracy ekonomicznej, turystycznej, ekologicznej o istotnym znaczeniu dla rozwoju Karpat. W gronie panelistów znaleźli się: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej Marian Banaś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Jarosław Stawiarski, Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykhailo Dovbenko, Wiceprezes Klastra Przemysłowego COP Jan Banaszak oraz Przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Państwowej Administracji Obwodowej Oleg Gonczaruk.

 

Piotr Kwaśniak
fot. P.Kwaśniak/Izabela Fac
Kancelaria Zarządu