Wyznaczenie nowych celów współpracy to jeden z głównych celów tegorocznej edycji Polsko – Ukraiński „Festiwal Partnerstwa. Impreza trwała od 4 do 6 września. Konsulat Generalny RP we Lwowie zorganizował go już po raz czwarty.
W obchodach tego wydarzenia wziął udział Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, który na festiwalowej scenie w imieniu polskich regionów otworzył przedsięwzięcie.
Głównym celem Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa" od jego pierwszej edycji jest prezentacja więzów partnerskich łączących Lwów i obwód lwowski z polskimi przyjaciółmi. Przedsięwzięcie służyło nie tylko podsumowaniu dotychczasowej kooperacji, ale również wyznaczeniu jej nowych celów. Tegoroczna edycja Festiwalu była wyjątkowa, gdyż odbywała się razem z najważniejszym kulturalnym i politycznym wydarzeniem roku 2015 w Europie Środkowo-Wschodniej, tj. III Kongresem Kultury Partnerstwa Wschodniego.
Województwo podkarpackie włączyło się w realizację kulturalnego programu Festiwalu, poprzez zapewnienie występu dixielandowego zespołu instrumentalnego „Zygi Jazz Band” z Brzozowa, którego koncert zyskał uznanie lwowskiej publiczności. Ponadto, w ramach odbywającego się na Rynku Starego Miasta „Jarmarku Partnerstwa”, zostało przygotowane wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa stoisko promocyjne regionu oraz stoisko informacyjne Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.
Udział w oficjalnej części programu „Festiwalu Partnerstwa” był okazją do nawiązania przez członków delegacji z Podkarpacia cennych nowych kontaktów i przeprowadzenia indywidualnych rozmów z ukraińskimi partnerami, dotyczących przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Podczas pobytu we Lwowie Katarzyna Sołek, dyrektor Kancelarii Zarządu uczestniczyła m. in. w okrągłym stole miast i regionów partnerskich Lwowa i obwodu lwowskiego. Na spotkaniu przedstawiono Strategię Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego oraz socjalny projekt dla dzieci uczestników ATO „Mój tato broni Ukrainę!”. Rozmawiano także o współpracy ukraińskich i polskich regionów w ramach Uniwersytetu Współpracy Tranansgranicznej oraz o konieczności realizowania wspólnych polsko-ukraińskich projektów.
Obecność delegacji z województwa podkarpackiego na Festiwalu była wyrazem woli pogłębiania pozytywnych kontaktów z obwodem lwowskim, z którym intensywną współpracę prowadzimy od 2000 r. W kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie, udział w Festiwalu był także aktem solidarności z demokratycznym społeczeństwem Ukrainy oraz symbolem jedności w obliczu zagrożenia, które dotyczy całej Europy.
Justyna Dec
Oddział współpracy międzynarodowej