150612-kanadaO możliwościach polsko-kanadyjskiej współpracy gospodarczej, już istniejących i planowanych  inwestycjach międzynarodowych w Polsce i Kanadzie oraz nawiązaniu partnerskich relacji, między Podkarpaciem, a prowincją Alberta rozmawiał podczas wizyty w kraju spod znaku klonowego liścia wicemarszałek województwa Wojciech Buczak.

W dniach 7-10 czerwca Wojciech Buczak, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami klastrów z naszego regionu uczestniczył w misji gospodarczej, organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na czele rządowej delegacji do kanadyjskich prowincji Kolumbia Brytyjska i Alberta stała Katarzyna Kacperczyk, Wiceminister Spraw Zagranicznych. Celem misji było stworzenie polskim i kanadyjskim podmiotom płaszczyzny do nawiązania współpracy gospodarczej i naukowo-badawczej. W Vancouver i Calgary Województwo Podkarpackie reprezentowane było przez przedstawicieli Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, Klastra Informatyka Podkarpacka, Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Stalowowolskiego Inkubatora Technologicznego. Wizyty w instytucjach rządowych obu prowincji, spotkania B2B oraz na Uniwersytecie Alberta służyły nawiązaniu bezpośrednich kontaktów i wymianie dobrych praktyk.

Członkowie misji odwiedzili m.in. międzynarodowe siedziby KGHM i ORLEN stanowiące doskonałe przykłady polskich inwestycji  oraz polsko - kanadyjskiej kooperacji.

Wicemarszałek Buczak odbył ponadto wiele cennych i owocnych rozmów m.in. z Konsulem Generalnym RP w Vancouver – Krzysztofem Olendzkim oraz Konsulem Honorowym RP w Calgary – Zdzisławem Potockim, którzy zadeklarowali swoje wsparcie w zacieśnianie bezpośrednich relacji Podkarpacia z Kanadą. Podjęto m.in. rozmowy dotyczące partnerstwa Podkarpacia z Prowincją Alberta oraz Miasta Rzeszowa z kanadyjskim odpowiednikiem, wyspecjalizowanym w przemyśle lotniczym i informatycznym.

Wspólnie z przedstawicielami Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Montrealu podjęto konkretne ustalenia dotyczące planowanej na wrzesień br. przyjazdowej misji gospodarczej ze Stanów Zjednoczonych i Kanady na Podkarpacie.

Bogaty program wizyty w Kanadzie obejmował również udział w Targach Global Petroleum Show związanych bezpośrednio z wiodącym w Kanadzie przemysłem paliwowo energetycznym.

W czasie pobytu w Kanadzie nie zabrakło również wydarzeń związanych z prężnie działającym środowiskiem polonijnym. Delegacja z Podkarpacia brała udział w uroczystym otwarciu wystawy „Jak Polacy budowali Vancouver”.

Katarzyna Stachowicz
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej 
Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Biuro prasowe