Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie im. II Armii Wojska Polskiego i Gesamtschule w Hattingen (Nadrenia Północna Westfalia) – uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany szkolnej spotkali się w piątek, 27 marca br. z Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Marią Kurowską.

Pani Marszałek Kurowska powitała gości, podkreślając że są żywym przykładem na to, jak bliskie i przyjazne kontakty na szczeblu lokalnym mogą pozytywnie wpływać na kreowanie szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.  

Wymiana szkolna to w moim odczuciu coś więcej niż tylko wycieczka klasowa, wspólne podróżowanie i zwiedzanie. Jej podstawą jest spotkanie, czyli – niejednokrotnie – zderzenie  kultur, języków, mentalności, obyczajów, jak również odmiennego sposobu postrzegania świata i ludzi - podkreśliła Pani Marszałek, dodając jednocześnie, iż jest przekonana, że tego rodzaju partnerstwa i wymiana doświadczeń są motorem dalszego zacieśniania stosunków między poszczególnymi regionami Europy.

Partnerstwa międzyszkolne przyczyniają się do porozumienia między narodami, ponieważ stanowią doskonałą bazę do tego, aby młodzi ludzie różnych narodowości, o różnych językach, kulturze i sposobie życia mogli się lepiej poznać, zrozumieć i wspólnie działać - powiedziała Marszałek Kurowska.

Pani Marszałek życzyła uczestnikom spotkania miłego pobytu w Rzeszowie i na Podkarpaciu i wyraziła nadzieję, że zachowają oni w pamięci jak najlepsze wspomnienia o naszym regionie i będą tu chętnie wracać.

Polscy i niemieccy uczniowie wysłuchali prezentację multimedialną, przedstawiającą najważniejsze aspekty dotyczące historii, kultury i turystyki regionu, a na koniec obejrzeli film, prezentujący najciekawsze miejsca Podkarpacia.

Wymiana polsko – niemiecka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie im. II Armii Wojska Polskiego i Gesamtschule w Hattingen zapoczątkowana została w 1997 r. Podczas każdej edycji spotkań opracowywany jest szczegółowy program, młodzież polska i niemiecka wspólnie zwiedzają takie miasta jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów.  Uczestniczą również we wspólnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych. 

Magdalena Szpytma
Kancelaria Zarządu
Fot. Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP