150226 -szkocjaDelegacja Województwa Podkarpackiego pod przewodnictwem radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Doroty Chilik, przebywa w Szkocji w związku z konferencją organizowaną przez Polską Izbę Biznesu w Szkocji.

Celem, pierwszej tego typu biznesowej konferencji w Szkocji skierowanej do tamtejszego środowiska biznesowego jest promocja inwestycyjna poszczególnych regionów Polski. Konferencję poprzedziła wizyta w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu, który objął wydarzenie swoim patronatem. Delegacja gościła również w Szkockim Parlamencie, gdzie w towarzystwie Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, Witolda Sobkowa odbyły się rozmowy dotyczące współpracy gospodarczej obu krajów.