W dniach od 9-10 kwietnia 2015 r. oddział turystyki Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej zorganizował spotkanie z branżą turystyczną. Na spotkaniu byli obecni Maria Michur-Ziemba (z-ca dyrektora departamentu), Agata Sarna (kierownik oddziału turystyki) oraz Janusz Górnicki (oddział turystyki)  oraz Miron Mikita (prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Świdniku), Bogusław Pleskacz (radny miasta i gminy Ustrzyki Dolne), Jacek Łeszega (radny powiatu bieszczadzkiego), Stanisław Orłowski (prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”), Krzysztof Staszewski (prezes stowarzyszenia „Pro Carpathi”), Sebastian Szałaj (portal „Dziki Beskid”), Izabela Dziubek i Anna Brzechowska-Rębisz (PROT) oraz przedstawiciele Karpackiego Klastra Turystycznego: Agnieszka Wieleba-Maślany, Janusz Demkowicz.

W dniu17 marca br., o godz. 10.00w Sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące założeń konkursu finansowanego w ramach PO Polska Wschodnia Działanie 1.3.2 wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych – „Tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych”.

150304-croatiaRozmowy biznesowe B2B oraz spotkania z touroperatorami z Żupani Zadarskiej, to główne punkty programu wizyty studyjnej w Chorwacji przedstawicieli Województwa Podkarpackiego oraz biur podróży z naszego regionu, którzy w dniach 25 – 27 lutego br., przebywali w Zadarze.

141107-architekturaSzlak Architektury Drewnianej to wizytówka Podkarpackiego, a tworzące go obiekty są chętnie odwiedzane przez turystów. Jak wykorzystać ten potencjał? Odpowiedzi na to pytanie starali się udzielić uczestnicy konferencji zorganizowanej przez  Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Narodowy Instytut Dziedzictwa.