180205 mostWzdłuż Osławy m.in. biegnie granica między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). Dlatego na moście w Prełukach powstało symboliczne przejście graniczne, o czym informują umieszczone tablice (z napisami: „Karpaty Zachodnie”, „Karpaty Wschodnie”).

Na znakach zamontowane są też skrzynki chroniące zeszyty, w których turyści mogą zostawiać okolicznościowe wpisy. W okolicy mostu zbudowana została również zadaszone tablica. Dzięki niej turyści nie tylko dowiedzą się którędy przebiega granica między KZ a KW, ale także mają możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć w zamontowanym do tego celu oknie.