prełuki 16019 sierpnia (w najbliższą sobotę) Województwo Podkarpackie organizuje rajd wzdłuż Osławy, tj. wzdłuż fragmentu granicy między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi.

Projekt "W sercu Karpat - granica, która łączy" realizaowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

prełuki